Pisma procesowe i orzeczenia w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD

///Pisma procesowe i orzeczenia w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD

Pisma procesowe i orzeczenia w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD

169,00  150,00 

Opis

Autor: dr Paweł Drembkowski
Seria: Wzory Pism Becka
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-812-8361-8
Liczba stron: 408
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami

Prezentowana publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), która weszła w życie 17.10.2001 r. Przepisy wprowadzające nową kodyfikację uchyliły zarazem dotychczas obowiązujący Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 20.5.1971 r. wraz z licznymi zmianami, które zapoczątkowały stopniowy proces usądowienia postępowania w sprawach o wykroczenia.

W opracowaniu zamieszczono m.in. takie wzory jak:

wniosek o zawiadomienie bezpośredniego przełożonego policjanta o rażącym naruszeniu przez tego policjanta obowiązków;
pouczenie o prawach i obowiązkach osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie;
wniosek o ściganie;
ustanowienie obrońcy przez oskarżonego;
wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt;
zażalenie na postanowienie o przeszukaniu;
wniosek pokrzywdzonego o poinformowanie o terminie rozprawy.
Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Zbiór wzorów stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i funkcjonariuszy m.in. Straży Pożarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, Państwowej Straży Łowieckiej, straży miejskiej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organów nadzoru budowlanego.