Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)

/, konstytucyjne, Prawo/Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)

Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)

69,00  62,00 

Opis

Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech Wolters Kluwer 2017 wyd.6

Niniejszy podręcznik jest zarysem wykładu z historii ustroju społeczno-politycznego i prawa sądowego, obowiązujących na ziemiach polskich od pierwszego rozbioru do odzyskania niepodległości. Autorzy kompleksowo omawiają przemiany zachodzące w instytucjach ustrojowych i prawnych w poszczególnych zaborach. 

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, łącznie ze studiami doktoranckimi. Przydatna będzie także słuchaczom historii, politologii i innych pokrewnych dyscyplin humanistycznych oraz społecznych. Może też być wykorzystywana przez pracowników naukowych zajmujących się historią ustroju oraz prawa, a także prawników praktyków zainteresowanych związkami prawa przeszłego ze współczesnością.pozycja dostępna