Postępowanie administracyjne i sądowoadminstracyjne.

///Postępowanie administracyjne i sądowoadminstracyjne.

Postępowanie administracyjne i sądowoadminstracyjne.

79,00  59,00 

Opis

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz Wolters Kluwer 2017 wyd.15

W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. 

W 15. wydaniu zostały omówione zmiany wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego z 7.04.2017 r., stosowane wyłącznie do postępowań rozpoczętych od 1.06.2017 r., obejmujące m.in.:
– instytucję mediacji,
– milczące załatwienie sprawy,
– zrzeczenie się odwołania,
– postępowanie uproszczone,
– europejską współpracę administracyjną,
– odchodzenie od zasady dwuinstancyjności.
W podręczniku omówiono również nowe zasady wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu:
– zasadę ogólną uwzględnienia interesu strony przez przyjęcie, że jeżeli treść normy prawnej budzi wątpliwości, to wątpliwości te należy rozstrzygać na korzyść stron,
– zasadę ogólną obowiązku współdziałania organów administracji publicznej,
– zasadę prawomocności decyzji.pozycja dostępna