Regulamin

/Regulamin
Regulamin 2018-05-31T17:32:16+00:00

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy KSIEGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. (dalej
KSIĘGARNIA AKADEMICKA), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem
www.ksiegarnia-akademicka.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem
Internetu i jest prowadzony przez firmę KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.
zarejestrowaną w Radomiu i wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
dnia

14 listopada 1995 r. pod numerem: 047866, Urzędu Miasta Radomia.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym KSIĘGARNIA
AKADEMICKA są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Złożenie zamówienia w sklepie KSIĘGARNIA AKADEMICKA oznacza
zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość tzn. bez
podania nr telefonu, adresu e-mail pod którym możemy dokonać potwierdzenie
zamówienia
5. Korzystając z oferty internetowej KSIEGARNI AKADEMICKIEJ S.C.
użytkownik automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu niezbędnym do korzystania z serwisu, zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać
wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe
wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez
KSIĘGARNIA AKADEMICKA na stronach sklepu internetowego.
3. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową lub
telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment
osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę
sklepu (podczas rozmowy telefonicznej lub e-mailem)
4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę. Zamówienia
złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty oraz w niedziele i święta
rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
5. W przypadku braku możliwości telefonicznego potwierdzenia lub
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo
realizację złożonego zamówienia, KSIĘGARNIA AKADEMICKA zastrzega sobie
prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu
zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem
zamówienia z uwzględnieniem osobnych warunków sprzedaży wybranych
producentów (patrz pkt. 17).
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych
przypadkach, o ile dopuszcza je KSIĘGARNIA AKADEMICKA, opłata za dostawę
zamówionych towarów może być przerzucona na KSIĘGARNIA AKADEMICKA.
10. Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko przy płatności przelewem
na konto. Zamówienia te nie są potwierdzane drogą telefoniczną. Ze względu
na specyfikę rozliczeń kosztów przesyłki po zgłoszeniu zamówienia
uzgodniona zostaje ich wartość i przekazana drogą mailową do klienta.
Klient dopiero wtedy wpłaca na konto KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.
wyszczególnioną w powiadomieniu kwotę. Uwaga: wartość przesyłki
wyszczególniona w zamówieniu dotyczy terenu Polski i nie stanowi podstawy
do reklamacji.
11. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe
wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie do
nas – poprzez kliknięcie na klawisz DODAJ DO KOSZYKA.
12. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na
konto:

Bank: DNB Nord (BISE S.A.) I Oddział w Radomiu
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.
20 1370 1154 0000 1701 4666 6600

oraz podać tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie numer xxx,
gdzie xxx jest numerem zamówienia.
Numer zamówienia przychodzi wraz z każdym statusem na adres e-mail
składającego zamówienie.
Przy wyborze płatności przelewem po otrzymaniu z naszego banku
potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Państwa, zamówienie zostanie wysłane
13. Przy płatności kartą kredytową w momencie uzyskania potwierdzenia o
wypłacalności karty kredytowej z centrum autoryzacji kart płatniczych,
zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
14. W przypadku braku zamówionego towaru sklep niezwłocznie poinformuje
państwa o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia
15. W sytuacji gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na
Państwa życzenie wysyłamy aktualnie dostępny towar lub realizujemy całe
zamówienie w terminie późniejszym – oczywiście za zgodą Państwa – po
obowiązujących kosztach wysyłek umieszczonych w „zasadach wysyłki”.
16. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynikłe spóźnienia spowodowane złą
pracą firm transportowych
17. Warunki wysyłki towaru ustalane są indywidualnie w zależności od wagi
i gabarytów paczki.  Wysyłki za pobraniem nie podlegają zwolnieniom z opłaty
transportowej. Wybór kosztów dostawy wg określonych stawek standardowych
nie jest podstawą do reklamacji i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy
sprzedaży.

GWARANCJE I REKLAMACJE

1. KSIĘGARNIA AKADEMICKA zastrzega sobie prawo do indywidualnego
rozpatrywania reklamacji. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru zamówionego
z otrzymanym , będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów
technicznych monitora Klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu
towaru.
2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności
doręczyciela. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub
otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela
sporządzić protokół szkody.
3. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości
paczki w obecności doręczyciela, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło
uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji
dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z doręczycielem
protokołu reklamacyjnego. Produkt należy odesłać na nasz adres wraz z
otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz uzasadnieniem reklamacji.
Reklamowany towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na
adres korespondencyjny KSIĘGARNIA AKADEMICKA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KSIĘGARNIA AKADEMICKA oświadcza, że zawartość stron
www.ksiegarnia-akademicka.pl, w szczególności: tekst, grafika, logo,
przyciski, ikony, zdjęcia, pliki audio, video, cyfrowa zawartość
podlegająca elektronicznemu transferowi, nagłówki stron, skrypty, nazwy
usług, wizualizacja stron i inne oraz oprogramowanie stanowią jego własność
lub własność dostawców treści i partnerów współpracujących z KSIĘGARNIA
AKADEMICKA i z tego względu podlegają ochronie prawa polskiego i prawa
międzynarodowego.
Układ zawartości i treści na stronach KSIĘGARNIA AKADEMICKA stanowi
własność KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. i podlega ochronie prawa
polskiego i prawa międzynarodowego.

KSIĘGARNIA AKADEMICKA nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków
towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością
(ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich
formy) bez pisemnego zezwolenia KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.
Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi ich
producentów. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. wyłącza wszelkie prawa
gwarancyjne w stosunku do tych informacji i nie będzie odpowiadał za
jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub
innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z
zastosowania publikowanych na tej witrynie informacji każdego rodzaju.

KSIĘGARNIA AKADEMICKA nie wyraża zgody na wykorzystywanie w celach
handlowych stron internetowych lub ich zawartości, a także kopiowania list
towarów, opisów i cen, fotografii, prezentowanych na stronach internetowych
informacji, ich transferu elektronicznego, które to czynności podejmowane
są w celu osiągnięcia zysku przez innego sprzedawcę lub zbierania danych w
celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych.

Podane ceny mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być
ograniczone czasowo i ilościowo.

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy
dla miejsca działalności KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. z siedzibą
w Radomiu.
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. dokłada wszelkiej staranności, by treść
stron na należących do niej serwerach internetowych jak najdokładniej
odpowiadała rzeczywistości. Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.