Prawo adminstracyjne

///Prawo adminstracyjne

Prawo adminstracyjne

69,00  62,10 

Opis

Niewiadomski Zygmunt, Cieślak Zbigniew, Lipowicz Teresa LexisNexis 2013 wyd.6

Prawo administracyjne autorstwa wybitnych znawców problematyki prawa
administracyjnego stanowi wszechstronne źródło wiedzy o tym przedmiocie.
Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji,
ale ze względu na przystępny, syntetyczny tok wykładu może służyć pomocą
studentom innych kierunków studiów (m.in. ekonomii i zarządzania).
Liczne odniesienia do praktyki powodują, że może on być przydatny w
pracy szerokiej rzeszy pracowników administracji – zarówno samorządowej,
jak i rządowej.

Podstawową zaletą książki jest bogactwo treści połączone z dyscypliną
słowa. Autorzy omawiają tradycyjne instytucje i konstrukcje prawne na
tle przekształceń polskiej administracji publicznej i wyzwań, w tym
technologicznych, przed którymi staje współczesna administracja. W
podręczniku znalazły się zagadnienia omawiające istotę administracji i
prawa administracyjnego, dotyczące ustroju i kontroli administracji
publicznej, a także statusu jej pracowników. Wszystko to omawiane jest
na tle europeizacji prawa administracyjnego.

W wydaniu szóstym dokonano aktualizacji i uzupełnienia treści podręcznika zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – profesor zw. Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego SGH; sędzia
Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spoczynku; przewodniczący
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Dr hab. Zbigniew Cieślak – profesor nadzw. Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskie-go w Warszawie, kierownik Katedry Administracji i
Prawa Ochrony Środowiska UKSW; sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Dr hab. Irena Lipowicz – profesor nadzw. Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i
Samorządu Terytorialnego UKSW; Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dr hab. Grażyna Szpor – profesor Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach;
kierownik Katedry Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.pozycja dostępna