Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

/, Nowości, Prawo, Samorząd terytorialny/Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

179,00  160,00 

Opis

Seria: Krótkie Komentarze Becka
Redakcja: dr Paweł Drembkowski
Autor: dr hab. Piotr Chlebowicz, Kamil Stefan Kasina, Grzegorz Piotr Kubalski, Mikołaj Orzechowski, Bernadeta Skóbel, dr Edyta Wasilewska, dr hab. Jakub Jan Zięty
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-112-7
Liczba stron: 588
Oprawa: Miękka

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany, m.in. wprowadzone ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która weszła w życie 1.1.2019 r. i które mają na celu upoważnienie organu stanowiącego do zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego. Jest to rozwiązanie prawne umożliwiające restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego.

Komentarz obejmuje także szczegółową analizę zagadnień, które zostały dodane do ustawy zmianami wprowadzonymi w 2018 r. Do najważniejszych należą:

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
budżet obywatelski,
raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego,
indywidualne uprawnienia kontrolne radnego,
obligatoryjna komisja skarg, wniosków i petycji,
uprawnienia klubów radnych.
Prezentowana publikacja jest jedną z nielicznych pozycji w polskiej literaturze prawniczej, która całościowo została poświęcona powiatom. Autorzy dokonali analizy tych jednostek samorządu terytorialnego, wykazując, czym różnią się one od gmin i województw, oraz w których kwestiach są do nich podobne. Rozważania oparte zostały zarówno na materiale normatywnym, jak i na literaturze i doktrynie prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.

W publikacji wykorzystano orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów nadzoru oraz akty prawa miejscowego odnoszące się do podstawowych problemów powiatów.

Komentarz zawiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:

zakres działania i zadania powiatu,
władze powiatu,
akty prawa miejscowego stanowione przez powiat,
mienie powiatu,
finanse powiatu,
związki powiatów i związki powiatowo-gminne,
stowarzyszenia i porozumienia powiatów,
nadzór nad działalnością powiatu,
miasta na prawach powiatu.
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowy został opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowych i przedstawicieli palestry będących równocześnie praktykami samorządowymi. Autorzy starali się omówić najczęściej spotykane problemy oraz wątpliwości dotyczące stosowania i wykładni przepisów ustawy.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników powiatowej administracji samorządowej oraz do prawników, którzy na co dzień stosują komentowane przepisy.