Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

/, Prawo, Prawo pracy/Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

169,00  152,00 

Opis

Autor: dr Paweł Czarnecki, dr Piotr Grzebyk, dr Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska
Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
Rok: 2018

Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 23.5.1991 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) o związkach zawodowych. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608), które zaczną obowiązywać z dniem 1.1.2019 r.

Nowe przepisy mają na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Wprowadzają także instytucje ochronne wobec działaczy związkowych i członków organizacji związkowych niebędących pracownikami przed nierównym traktowaniem ze względu na przynależność związkową czy negatywnymi konsekwencjami z powodu pełnionej przez nich funkcji lub statusu związkowego. Ustawodawca wprowadził także tryb kontroli spełniania kryteriów liczebności przez organizację związkową oraz kryteria reprezentatywności.

W publikacji omówiono zagadnienia związane z:

tworzeniem związków zawodowych,
uprawnieniami związków zawodowych,
reprezentatywną organizacją związkową,
zakładową organizacja związkową,
odpowiedzialnością za naruszenie przepisów ustawy.
W publikacji każdy omawiany artykuł zawiera wyszczególnione elementy najważniejsze dla praktyki, ponadto do każdego zagadnienia została wskazana linia orzecznicza.

Komentarz przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków – menedżerów, kadr oraz osób zajmujących się obsługą prawną pracodawców. Ponadto będzie ona przydatna także adwokatom, radcom prawnym, sędziom, aplikantom zawodów prawniczych, a także wszystkim zainteresowanym powyższą tematyką.