Umowy w obrocie gospodarczym

/, Nowości, Prawo/Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym

69,00  62,10 

Opis

Redakcja naukowa:
Andrzej Koch, Jacek Napierała
Jarosław Grykiel, Maciej Gutowski, Andrzej Janiak, Aurelia Nowicka, Adam Olejniczak, Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Rafał Sikorski, Tomasz Sójka, Tomasz Sokołowski, Feliks Zedler, Andrzej Koch, Jacek Napierała
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2019
Wydanie: 5
Liczba stron: 536
Seria: Akademicka. Prawo
Rodzaj: Podręcznik prawo
Okładka: miękka
Format: B5

Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. 5 to podręcznik przybliżający zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce.

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów, w tym:

umowy o roboty budowlane,
umowy agencyjnej,
umowy przewozu rzeczy,
umowy komisu,
umowy spedycji,
umowy ubezpieczenia,
umowy składu,
gwarancji bankowej.
W opracowaniu analizie poddano zarówno normy materialnego i kolizyjnego prawa umów, jak i normy regulujące jurysdykcję sądów polskich oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce.

Piąte wydanie podręcznika zawiera dwa nowe rozdziały. Pierwszy poświęcony jest instytucji rachunku bankowego, w drugim omówiono zagadnienia związane z umową o rejestrację domeny internetowej, w tym reguły ustalane przez NASK, przyjmujące postać wzorca umów – zwanego aktualnie Regulaminem nazw domeny .pl.

Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ico_Gray_6.gif [752 B] Adresaci:
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce.