Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą

/, Pedagogika, Zarządzanie/Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą

Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą

69,00  40,00 

Opis

Grażyna Nowaczyk (red.), Piotr Lisiecki (red.)
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok: 2006
Stron: 507

Marketingowe zarządzanie uczelnią staje się niezbędne wskutek: masowego charakteru usług edukacji wyższej, ograniczenia ich dotowania poprzez środki będące w dyspozycji państwa, intensyfikacji konkurencji w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej oraz rosnących oczekiwań względem jakości, budzącej poważne zastrzeżenia, przy wzrastających równocześnie wymaganiach pod jej adresem zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i różnych grup interesariuszy, w tym bezpośrednich klientów. Zarządzanie marketingowe usługami edukacji wyższej zostało przedstawione na szerokim tle istoty tych usług i oczekiwań pod ich adresem, formułowanych tak przez klientów, jak i społeczeństwo. Słusznie położono nacisk na oddziaływanie na rynek różnymi czynnikami, w tym w szczególności usługą edukacyjną z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności jej zawartości oraz jakości. Istotne są rozważania odnoszące się do usprawnienia komunikacji uczelni z otoczeniem, a także potrzeby i konsekwencji wykorzystania w usługach edukacyjnych najnowszych technologii. Przedstawiono doświadczenia amerykańskie, wielce inspirujące dla zarządzania marketingowego polskimi uczelniami. Wzbogaciło to wartościowe rozważania odnoszące się do operacyjnego zarządzania marketingowego uczelniami i strategiami realizowanymi lub możliwymi do zastosowania w odniesieniu do rynku usług edukacji wyższej. Książka składa się z artykułów napisanych przez wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych z zakresu marketingu, będących równocześnie nauczycielami akademickimi. Stanowi ona kompendium wiedzy wielce użyteczne dla osób zaangażowanych w proces zarządzania uczelnią i realizację jej programu dydaktycznego i naukowego. prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl