Praca Skrywana obsesja

/, psychologia, socjologia/Praca Skrywana obsesja

Opis

Hornowska Elżbieta, Paluchowski Władysław Jacek Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2007

Spis treści
Przedmowa
Wstęp
Pojęcie pracoholizmu w literaturze
Hipotetyczne przyczyny pracoholizmu
Skutki pracoholizmu
Specyfika pracoholizmu. Czy pracoholizm podobny jest do alkoholizmu?
Różne miary pracoholizmu.
Własny konstrukt
Zbieranie danych
Konstrukcja ostatecznej wersji kwestionariusza
Właściwości psychometryczne kwestionariusza – rzetelność
Właściwości psychometryczne kwestionariusza – trafność
Zakończenie
Literaturapozycja dostępna