Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków

///Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków

Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków

241,50  215,00 

Opis

Andrzej Patulski
Grzegorz Orłowski
Wydawca: ODDK
Oprawa: Twarda
Format: 17.4×24.3
Liczba stron: 1246
Wydanie: 8
Rok wydania: 2016

STAN PRAWNY: 1 WRZEŚNIA 2016 r.

Wyjątkowy komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykają na wiele dylematów związanych z interpretacją i stosowaniem trudnych przepisów prawa pracy.

Co wyróżnia Komentarz?
Autorami są eksperci z dużym doświadczeniem, na co dzień doradzający wielu firmom, dzięki czemu doskonale wiedzą, z jakimi problemami borykają się strony stosunku pracy. Omawiając poszczególne przepisy, wskazują konkretne ścieżki postępowania i procedury.

Komentowanym zagadnieniom towarzyszy bogate orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny, a także różne przykłady pozwalające łatwiej zrozumieć treść przepisu.

Najnowszy stan prawny – komentarz zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian dotyczących:

– obowiązku zawierania z pracownikiem umowy o pracę na piśmie, obowiązku zapoznania go z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem do pracy oraz zapoznania młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy – obowiązujących od 1 września 2016 r.,
– delegowania pracowników na terytorium Polski w ramach świadczenia usług – obowiązujących od 18 czerwca 2016 r.,
– wykonywania pracy przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią – obowiązujących od 3 sierpnia 2016 r.,
– możliwości przerwania przez pracownicę urlopu macierzyńskiego na okres pobytu w szpitalu albo zakładzie leczniczym – obowiązujących od 15 lipca 2016 r.

Na uwagę zasługuje język publikacji – komentarz napisany został w sposób przyjazny praktykom, prostym językiem, z zachowaniem właściwego poziomu merytorycznego.