Prawo karne. Część ogólna

///Prawo karne. Część ogólna

Prawo karne. Część ogólna

69,00  62,00 

Opis

Należy do serii:
SERIA AKADEMICKA
Autor:
Jarosław Warylewski
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Format: 16.9×23.9
Liczba stron: 678
Wydanie: 7
Rok wydania: 2017

Podręcznik przedstawia aktualną wiedzę akademicką w zakresie tzw. części ogólnej prawa karnego obejmującej: zagadnienia wstępne i naukę o ustawie karnej, naukę o czynie zabronionym oraz naukę o karze, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i innych środkach reakcji karnej.

Książka stanowi opracowanie systemowe, w którym skomentowano zróżnicowane poglądy doktryny, w szerokim zakresie przywołano orzecznictwo ilustrujące omawiane instytucje oraz w sposób krytyczny ukazano proces legislacyjny i funkcjonowanie prawa karnego w praktyce. W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście pojęć z indeksów. Każdy rozdział podręcznika zawiera pytania i polecenia kontrolne, które pozwalają na weryfikację stopnia opanowania materiału oraz na lepsze przygotowanie się do kolokwiów i egzaminów.

W obecnym wydaniu zaktualizowano i dodano informacje z zakresu statystyki kryminalnej. Zwiększyła się liczba pytań wspomagających proces uczenia się.