Bezpieczeństwo wewnętrzne Podręcznik akademicki

/, Karne, ogólne zagadnienia prawa, Prawo/Bezpieczeństwo wewnętrzne Podręcznik akademicki

Bezpieczeństwo wewnętrzne Podręcznik akademicki

48,99  44,10 

Opis

Andrzej Dawidczyk
Zbigniew Ścibiorek
Wydawca: Adam Marszałek
Oprawa: Miękka
Format: 16.0×22.5cm
Liczba stron: 505
Wydanie: 2
Rok wydania: 2017

Problematyka bezpieczeństwa jest przedmiotem wielu opracowań. Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i sformułowaniu podstawowych pytań badawczych […]. Jako autorzy niniejszego podręcznika mieliśmy na uwadze powyższe fakty. Jako nauczyciele akademicy od lat parający się kwestiami bezpieczeństwa zaprezentowaliśmy określone opracowanie i konkretny obraz prezentowanych zagadnień […]. Tym opracowaniem włączamy się w nurt dyskusji na temat nowej dyscypliny naukowej, jaką są nauki o bezpieczeństwie. Staramy się dostrzegać złożoność problematyki i analizujemy poruszane kwestie przez pryzmat tego, że bezpieczeństwo to stan, proces i stanowi określoną wartość – dla społeczeństwa jedną z pierwszoplanowych. W podręczniku staramy się uwzględnić wiele poglądów, nie dokonując jednak ostatecznego rozstrzygnięcia w kategoriach: jak być powinno? Dostrzegamy, że mnogość opracowań, zwłaszcza ostatnich dwóch lat, może być podstawą do wysnucia wniosku, że ilość nie przechodzi w jakość.