Ustawa o odpadach. Komentarz

/, Nowości, Prawo, Samorząd terytorialny/Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

199,00  179,00 

Opis

Daria Danecka, Wojciech Radecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Rok publikacji: 2020
Wydanie: 5
Liczba stron: 808
Seria: Komentarze praktyczne
Rodzaj: Komentarz
Okładka: twarda
Format: A5

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej.

W książce szeroko omówiono:

problematykę klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,
tryb zwyczajny oraz nadzwyczajny usuwania odpadów,
kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,
tematykę opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w prawie ochrony środowiska,
zagadnienie odpowiedzialności karnej nie tylko za wykroczenia, lecz także za przestępstwa, co określają przepisy Kodeksu karnego.
W piątym wydaniu komentarza autorzy szczególną uwagę zwracają na najnowsze zmiany komentowanej ustawy, m.in. na nowelizację obowiązującą od 13.08.2019 r. i 1.01.2020 r., a także tę wchodzącą w życie 1.09.2019 r., 6.09.2019 r., 1.08.2020 r. oraz 30.06.2021 r.

Dotyczą one np.:

nowego brzmienia przepisów o rejestrze, ewidencji, sprawozdaniach, Bazie Danych Odpadowych, wykroczeniach i deliktach administracyjnych,
rezygnacji z regionalizacji postępowania z odpadami komunalnymi,
nowych przepisów o istniejących i projektowanych instalacjach komunalnych,
nowej definicji odpadów niepalnych,
uszczegółowienia przepisów o magazynowaniu odpadów,
nowej regulacji dotyczącej konieczności niezwłocznego usuwania odpadów.
Ico_Gray_6.gif [752 B] Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla podmiotów gospodarujących odpadami, organów administracji rządowej i samorządowej kontrolujących przestrzeganie ustawy oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wdrażających instrumenty odpowiedzialności prawnej za naruszenie jej postanowień.