Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz

/, Prawo, Środowisko - prawo i zarządzanie/Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz

179,00  161,00 

Opis

Redakcja: dr hab. Katarzyna Kokocińska, prof. UAM, dr hab. Jakub Pokrzywniak, prof. UAM
Autor: dr Jerzy Baehr, r. pr. Agnieszka Chwiałkowska, dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, dr hab. Magdalena Fedorowicz, prof. UAM , r. pr. Adam Frąckowiak, dr Jarosław Greser, dr Jarosław Kola, dr Mirosław Kruszyński, dr Piotr Lissoń, r. pr. Krzysztof Sikorski, r. pr. Maciej Szambelańczyk, dr hab. Rafał Szczepaniak, prof. UAM, dr Sergiusz Urban
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Krótkie Komentarze Becka
Rok wydania: 2020
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 386
Waga: 370 g
ISBN: 978-83-8198-056-2

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 908 ze zm.), która reguluje kwestie dotyczące infrastruktury szczególnych rodzajów transportu, opartych na wykorzystaniu energii elektrycznej i gazu ziemnego.

W publikacji zostały omówione następujące zagadnienia:

nomenklatura dotycząca elektromobilności i paliw alternatywnych;
zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury tego rodzaju transportu;
procedura ogólnodostępnej stacji ładowania;
zadania i obowiązki operatorów stacji oraz dostawców usług ładowania, a także umowy, których zawarcie jest niezbędne dla eksploatacji stacji i świadczenia usług ładowania;
krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.
Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanej regulacji, wynikające m.in. z:

ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568); zmiany dotyczą terminów konsultacji publicznych projektów planów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznymi; weszła w życie 31.3.2020 r.;
ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284); zmiany mają charakter terminologiczny, wynikający z utworzenia nowego działu administracji rządowej – ministerstwa klimatu; weszła w życie 29.2.2020 r.;
ustawy z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495); która zmienia przepis dotyczący delegacji ustawowej w zakresie ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej; weszła w życie 1.1.2020 r.;
ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1527); zmiany dotyczą terminów obowiązywania odpowiedniego udziału procentowego pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, terminu wygasania umów na wykonanie zadania publicznego oraz zmiany redakcyjnej przepisów dotyczących oznakowania paliw alternatywnych; weszła w życie 1.1.2020 r., 29.8.2019 r.;
ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1716), która modyfikuje zakres definicji punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego, wprowadza dodatkowe środków nadzoru nad punktami ładowania i punktami bunkrowania statków; weszła w życie 17.9.2019 r.
Komentarz adresowany jest głównie do przedsiębiorców transportowych i obsługujących ich prawników, jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających transport hybrydowy, doradców podatkowych, urzędników i przedstawicieli spółek miejskich, a także dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną w publikacji tematyką.