Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem.

/, Nowości, Prawo/Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem.

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem.

179,00  161,00 

Opis

Autor: prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Wydawca: C.H. Beck
Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2019
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-8158-970-3
Liczba stron: 622
Oprawa: Miękka
Waga: 720 g

Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uwzględnia Publikacja, która w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (Reforma KPK 2019). Głównym celem reformy jest usprawnienie procesu karnego oraz wyeliminowanie błędów legislacyjnych. Szczegółowo zmiany przedstawia Tabela nowelizacyjna – Sprawdź >

Prezentowana publikacja:

uwzględnia zmiany z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw (REFORMA KPK 2019),
ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego/zaskarżenia dzięki praktycznym wskazówkom Autorki,
zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych/zaskarżenia,
zawiera przykłady wzorów środków odwoławczych/zaskarżenia oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi,
stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym zgodnie z wymaganiami formalnymi,
ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, jak i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.
Do najważniejszych zmian wprowadzonych przez Reformę KPK 2019 należy, m.in.:

poszerzenie kręgu podmiotów, którym przysługuje zażalenie na orzeczenie w przedmiocie przepadku,
wprowadzenie możliwości zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego po raz pierwszy przez sąd odwoławczy,
ograniczenie zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu,
doprecyzowanie podstaw odwoławczych dotyczących obrazy prawa materialnego,
doprecyzowanie zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków,
wyłączenie możliwości podnoszenia w apelacji zarzutów, których uwzględnienie może nastąpić w trybie: sprostowania omyłki pisarskiej, uzupełnienia postanowieniem lub orzekania o kosztach.
Część I publikacji zawiera praktyczny komentarz wraz z orzecznictwem dotyczący stosowania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia, ich sporządzania i trybu wnoszenia do następujących zagadnień:

środków odwoławczych i zaskarżenia w systemie środków zaskarżenia,
warunków skutecznego uruchomienia kontroli,
formalnych wymogów środków odwoławczych i zaskarżenia
zarzutów i przyczyn odwoławczych oraz ich prawidłowemu formułowaniu
formułowania wniosków odwoławczych oraz granic środków odwoławczych;
apelacji i zażalenia,
środków odwoławczych występujących w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Część II publikacji zawiera Wzory pism procesowych z objaśnieniami, m.in.:

Upoważnienie do obrony w sprawie karnej,
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie,
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji,
Apelacja obrońcy oskarżonego (względne przyczyny odwoławcze, a także bezwzględne przyczyny odwoławcze),
Apelacja pokrzywdzonego od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne,
Kasacji oskarżonego,
Wniosku o wznowienie postępowania sądowego,
Wniosek skazanego w postępowaniu wobec nieobecnych w postępowaniu o przestępstwa skarbowe,
Sprzeciwu oskarżonego od wyroku nakazowego,
Sprzeciw od wyroku zaocznego,
Odwołanie strony od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego.
Publikacja będzie szczególnie przydatna dla: sędziów, prokuratorów oraz referendarzy sądowych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne sporządzenie i wniesienie środka zaskarżenia oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w tym zakresie w procesie karnym. Zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem oraz umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu.