Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sąd

/, Karne, Prawo/Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sąd

Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sąd

149,00  134,00 

Opis

Autor:
Marcin Orecki
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 432
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Zasada nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład nie może wprowadzać domniemania, że każda taka ingerencja jest nieuprawniona, ponieważ sądy państwowe powinny podejmować konieczne kroki w celu nadania efektywności i skuteczności arbitrażowi i autonomii woli stron.
W książce przedstawiono:
– przesłanki i kryteria rozróżnienia między dopuszczalną a niedopuszczalną interwencją sądu państwowego w działalność i skład sądu polubownego;
– kwestię autonomii stron w kształtowaniu zapisu na sąd polubowny, a także jej granic;
– zasadę sprzyjania arbitrażowi wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju i uwagami krytycznymi;
– zagadnienie interwencji sądu państwowego zarówno na etapie poprzedzającym, jak i w momencie wszczęcia postępowania oraz w trakcie postępowania przed sądem polubownym;
– wpływ ingerencji sądu państwowego na przymioty sądownictwa polubownego.