Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć

/, gospodarcze i handlowe, Nowości, Prawo/Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć

99,00  89,10 

Opis

Redakcja: prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski, Ewelina Kowalska
Autor: Paweł Chyc, dr Krzysztof Czub, Aleksandra Czubek, Damian Flisak, Małgorzata Głódkowska, Julia Janusz, Dagmara Jaroszewska-Choraś, Karolina Kleina, Adam Kowalewski, Katarzyna Krupa-Lipińska, prof. dr hab. Leonard Łukaszuk, Joanna Marszałek, Alicja Pałgan, Sandra Pawelska, prof. dr hab. Andrzej Powałowski, Agnieszka Przyborska-Bojanowska, Paweł Rasmus, dr Sybilla Stanisławska-Kloc, dr hab. Anna Tischner, prof. UJ, Richard Warner, Krystyna Warylewska, dr Dominika Wetoszka, Maciej Zejda, Paweł Zieliński
Wydawca: C.H. Beck
Seria: Leksykony prawnicze
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-396-1
Liczba stron: 284
Oprawa: Miękka
Waga: 460 g

Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej są przede wszystkim utwory, a więc przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od ich wartości oraz przeznaczenia, prawa pokrewne czyli m.in. prawa artystów, wykonawców i wydawców oraz rozwiązania, charakteryzujące się nowością oraz oryginalnością (wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów scalonych, wzory przemysłowe). Ponadto, normy prawa własności intelektualnej obejmują ochronę znaków towarowych i usługowych, regulacje odnoszące się do projektów racjonalizatorskich, ochronę oznaczeń geograficznych, a także ochronę przed nieuczuciową konkurencją oraz ochronę know-how. W prawie autorskim odnajdujemy dodatkowo regulacje dotyczące rozpowszechniania wizerunku czy też tajemnicy korespondencji.

Wszystkie powyższe zagadnienia zostały w zwięzły sposób przedstawione w niniejszej publikacji, stanowiąc tym samym swoisty przewodnik po najważniejszych uregulowaniach należących do tej dziedziny.