Korupcja i mechanizmy jej zwalczania we współczesnym świecie

/, Nowości, Wydawnictwo UTH/Korupcja i mechanizmy jej zwalczania we współczesnym świecie

Korupcja i mechanizmy jej zwalczania we współczesnym świecie

36,75 

Opis

Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Wacław Strybulewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
Seria: Monografie UTH
Radom 2020

Tematyka monografii obejmuje analizę zjawiska i przestępstwa korupcji a także wszelkich uwarunkowań instytucjonalnych zmierzających do ograniczenia lub eliminacji tego zjawiska poprzez instrumenty prawne, organizacyjne i finansowe uchwalane na szczeblu organizacji międzynarodowych (ONZ, Rada Europy i Unii Europejskiej) oraz przez systemy krajowe państw członkowskich UE. Wykazano zależność miedzy wszystkimi wyodrębnionymi czynnikami mającymi wpływ na przeciwdziałanie przestępstwu korupcji w UE. Wszystkie państwa świata w większym lub mniejszym stopniu są dotknięte korupcją. Rzutuje ona na dobre rządy, należyte zarządzanie środkami publicznymi i rynki konkurencyjne. Podważa zaufanie obywateli do instytucji i procesów demokratycznych.