Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce

/, Nowości, Prawo/Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce

Konieczne i pożądane zmiany ustroju prokuratury w Polsce

70,00  63,00 

Opis

Redakcja: Mistygacz Michał
Wydawca: Difin
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 294
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

Efektywnie działająca prokuratura we współczesnym państwie demokratycznym pełni rolę jednego z gwarantów zachowania porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, stojąc przy tym na straży poszanowania praw i wolności obywatelskich. Skuteczność tej instytucji, postrzegana przede wszystkim przez pryzmat realizacji konwencyjnej zasady prawa do rzetelnego procesu, jest wypadkową wielu czynników. Wśród nich wypada wskazać zagadnienia regulacji ustrojowych z dominującym, a zarazem prymarnym, postulatem konstytucjonalizacji. Nie można również pominąć transparentności działania prokuratury, rozliczalności z powierzonych zadań oraz konieczności wprowadzenia nowych zasad zarządzenia i administracji, dostosowujących wizerunek prokuratury jako organizacji do jej nowego, ale nieuniknionego transnarodowego wymiaru. Bezspornie efektywność prokuratury pozostaje nierozerwalnie powiązana z etosem pracy, a nade wszystko ze statusem prokuratora, ukształtowanym w oparciu o regulacje jego stosunku służbowego, gwarantujące niezależność orzeczniczą, a także mające na uwadze poszanowanie podstawowych praw pracowniczych prokuratora. Publikacja ta stanowi zbiór opracowań, w których czytelnik będzie mógł zapoznać się z przedstawioną problematyką w ujęciu multidyscyplinarnym. Znajdzie też konkretne propozycje zmian w ustroju prokuratury, które w wymierny sposób mogłyby przełożyć się na wzrost efektywności funkcjonowania tej instytucji.