Kodeks cywilny. Komentarz

///Kodeks cywilny. Komentarz

Kodeks cywilny. Komentarz

349,00  296,60 

Opis

Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek, prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Autor: dr Beata Burian, dr Monika Drela, dr Wojciech Dubis, prof. dr hab. SSA Jacek Gołaczyński, dr Krzysztof Gołębiowski, dr Katarzyna Górska, dr Julian Jezioro, prof. UWr dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska, dr Józef Nadler, dr Radosław Strugała, dr Wojciech Szydło, dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Komentarze Kodeksowe
Rok wydania: 2019
Wydanie: 9
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 2224
Waga: 1980 g
ISBN: 978-83-8158-931-4

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

Zamierzeniem zespołu autorskiego było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia – czy to sędziowskiego, czy też doktrynalnego. Na łamach Komentarza zaprezentowany został więc dorobek literatury i orzecznictwa, z wyraźnym zaakcentowaniem stanowiska autorów komentujących poszczególne zagadnienia. Dodatkowo, pomocne dla Czytelnika mogą być odesłania do literatury podstawowej oraz do istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych.

W wydaniu 9. część przepisów o czynach niedozwolonych oraz użytkowaniu wieczystym, a także dotyczących spadków zostały skomentowane na nowo.

Komentarz uwzględnia szerokie omówienie najnowszych zmian, wynikających m.in. z :

ustawy z 31.7.2019 r., dotyczącej m.in. rozszerzenia ochrony konsumenckiej w niektórych czynnościach prawnych z udziałem przedsiębiorców, zmiana wchodzi w życie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r.
ustawy z 6.12.2018 r., dotyczącej odsetek od zaległych odsetek, zmiana weszła w życie w 15.2.2019 r.;
ustawy z 5.7.2018 r. dotyczącej zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zmiana weszła w życie 25.11.2018 r.;
ustawy z 13.4.2018 r., dotyczącej skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń, zmiana weszła w życie 9.7.2018 r.
Ponadto omówiono zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, które dotyczą nowych ograniczeń swobody umów, a także ograniczają możliwość pobierania od biorącego pożyczkę odsetek oraz kosztów pozaodsetkowych

W komentarzu opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści oraz odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się bardzo przejrzysty i klarowny.

Komentarz dzięki dokładnemu omówieniu ułatwi Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC.

Pozycja ta stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, jak i dla doktryny prawa cywilnego, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów.