ĆWICZENIA Z ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

ĆWICZENIA Z ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

15,00 

Opis

Mateusz Codogni, Joanna Duda, Rafał Kusa, Michał Teczke, Jerzy Wąchol
ISBN: 978-83-7464-426-6
format: B5
oprawa: miękka
liczba stron: 102
rok wydania: 2011

Podręcznik porusza zagadnienia stanowiące treść przedmiotów podstawy zarządzania i zarządzanie na kierunkach zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyka i ekonometria.
Zadania znajdujące się w podręczniku umożliwią utrwalenie i weryfikację wiedzy z zakresu zarządzania i poświęcone są następującym zagadnieniom: style kierowania, metody analizy otoczenia, planowanie (strategiczne, taktyczne i operacyjne), motywowanie, kontrolowanie, struktury organizacyjne, outsourcing i restrukturyzacja, proces decyzyjny i metody podejmowania decyzji. Kierownicy różnych szczebli muszą w swoich decyzjach uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne, dlatego pierwsze zadania odnoszą się do podstawowych reguł ekonomicznych i poświęcone są analizie popytu i podaży oraz analizie progu rentowności. Zagadnienia te mogą być jeszcze nieznane studentom pierwszego roku, dlatego też stanowią punkt wyjścia w koncepcji niniejszej pomocy naukowej.
Zadania są zróżnicowane pod względem formy, metod pracy oraz wymaganego stopnia kreatywności. Znajdują się wśród nich takie, które oparte są o metodę studium przypadku, jak również zadania o charakterze ilościowym, które wymagają przeprowadzenia obliczeń. Znajomość zagadnień teoretycznych, niezbędnych do wykonywania poszczególnych ćwiczeń, weryfikowana jest przy pomocy krzyżówek.
Czas wykonywania ćwiczeń jest różny ? począwszy od krótkich dziesięciominutowych do obejmujących cały dwugodzinny blok zajęć. Część zadań przewidziana jest do pracy indywidualnej studenta, ale są również takie, które wymagają pracy w grupie. Zróżnicowanie zadań ma na celu uatrakcyjnienie zajęć poprzez realizację zadań odmiennych nie tylko pod względem problematyki, ale i formy.