Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem

/, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie, zarządzanie przedsiębiorstwem/Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem