Algorytmy diagnostyki stanu ostrza

///Algorytmy diagnostyki stanu ostrza

Algorytmy diagnostyki stanu ostrza

26,25 

Opis

Sebastian Bombiński
Wydawnictwo UTH
Radom 2020,
wyd. I,
str. 160
(monografia)

Monografia zawiera zestaw algorytmów umożliwiających wyznaczanie miar sygnałów i ich integracji, Powoduje to radykalną poprawę jakości działania układu DSN, pracę układu udziałem operatora ograniczonym do minimum, z niższym odsetkiem braków spowodowanych pracę stępionym narzędziami i pełniejszym wykorzystaniem ostrzy. Opracowane algorytmy dotyczą: wykrywanie katastroficznego stępienia ostrza, wykrywanie przyśpieszonego zużycia ostrza i oszacowanie zużycia ostrza.