Systemy sterowania ruchem kolejowym

Systemy sterowania ruchem kolejowym

26,25 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Opis

Dyduch Janusz, Kornaszewski Mieczysław Wydawnictwo Uniwersytu Technologiczno-Humanistycznego 2018

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o specjalnościach związanych z transportem kolejowym.

Treść skryptu ma na celu zapoznanie studentów z konstrukcją i działaniem elementów, urządzeń a przede wszystkim systemów sterowania ruchem kolejowym. (…)

W skrypcie przedstawione są zagadnienia, ujęte tematycznie, uzupełniające wykłady z przedmiotów: Elementy i układy SRK, Sterowanie ruchem kolejowym, Elektroniczne urządzenia SRK, Systemy SRK oraz Nowoczesne systemy prowadzenia ruchu – prowadzonych w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH.

   Książka
zawiera podstawowe informacje przydatne w wykładach i laboratoriach z
przedmiotów obejmujących tematykę sterowania ruchem kolejowym. Opisane
zagadnienia mają na celu zapoznanie z konstrukcją i działaniem
podstawowych elementów srk (m.in. przekaźniki, dławiki torowe, dławiki
wyrównawcze, itp.), urządzeń ( czujniki szynowe, napędy zwrotnicowe,
sygnalizatory torowe, przetwornice, pulpity nastawcze, itp.) oraz
systemów srk (liniowe, stacyjne, oddziaływanie tor- pojazd,
sygnalizacji przejazdowej). Przedstawiono systemy sterowania ruchem
kolejowym stosowane przez koleje europejskie i wprowadzane w Polsce,
takie jak: nastawcze- ESTW L 90 PL, EBILOCK 850, SIMIS-W, liniowe- Eap,
Ea, Eac, FELB, SHL-1, sterowania i kierowania ruchem- BUSZ-16, SKR.-2,
oddziaływania w relacji tor- pojazd- EBICAB-900, ETCS, sygnalizacji
przejazdowej-SPA-4, NE BUE 90E, BUES 2000,a także systemy sterowania
dla linii małoobciążonych.