Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

//Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty

37,00  27,70 

Opis

Autor:
Maria Szymańska
Wydawca: Difin
Oprawa: Miękka
Format: 15.8×23.0cm
Liczba stron: 176
Wydanie: 1
Rok wydania: 2010

Celem pracy jest ukazanie związku pomiędzy planowaniem rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum a skutecznym wdrażaniem reformy systemu edukacji. Dwa pierwsze rozdziały, stanowiące część poznawczo-teoretyczną, poświęcono teoretycznym podstawom prowadzonych badań. Tę perspektywę stanowi planowanie rozwoju szkoły będące czynnikiem efektywnej zmiany w oświacie. Poruszono kwestię innowacji programowych i strukturalnych. W drugiej części pracy ujęto teoretyczno-metodologiczne oraz organizacyjne założenia badań własnych. Przedstawiono: cele, problemy, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz charakterystykę próby badawczej i obszar badań (lokalizacja terytorialna gimnazjów). W części empirycznej zobrazowano wyniki uzyskane w badaniach własnych. Przedstawiono odpowiedzi na poszczególne problemy sformułowane w pytaniach badawczych.