Wlewy podskórne

//Wlewy podskórne

Wlewy podskórne

29,00  25,00 

Opis

Autor:
Izabela Bętkowska
Wydawca: PZWL
Oprawa: Miękka
Format: 20.5×29.0cm
Liczba stron: 58
Wydanie: 1
Rok wydania: 2011

Podskórna droga nawadniania łagodnie i średnio odwodnionych chorych na całym świecie jest coraz bardziej rozpowszechniana i włączana m.in. do zaleceń postępowania lekarzy rodzinnych, a także polecana w zakładach opieki długoterminowej i szpitalach. Jest ona szeroko stosowana głównie w ramach medycyny rodzinnej, geriatrii, medycyny paliatywnej oraz onkologii – w warunkach domowych, a także szpitalnych. Zgodnie z wynikami dotychczasowych badań oraz korzyściami płynącymi z umiejętnego jej stosowania metoda ta zasługuje na szeroką popularyzację.

Spis treści:
1. WSTĘP
2. WPROWADZENIE
2.1. Epidemiologia odwodnienia i trudności z przyjmowaniem leków drogą doustną
2.2. Możliwości rozwiązania trudności z doustnym przyjmowaniem płynów i leków
3. NAWADNIANIE PODSKÓRNE
3.1. Historia nawadniania podskórnego
3.2. Rozpowszechnienie metody nawadniania drogą podskórną
3.3. Korzyści nawadniania drogą podskórną w porównaniu z drogą dożylną
3.4. Rodzaje płynów rekomendowanych do podawania drogą podskórną i ich skład
3.5. Objętość płynów, jaką można podać podskórnie na dobę
3.6. Jak długo stosować hypodermoclysis?
3.7. Ocena wskazań do nawadniania
3.7.1. Objawy odwodnienia
3.7.2. Bilans płynów, rodzaj odwodnienia i utrata elektrolitów
3.7.3. Badania laboratoryjne, monitorowanie stanu chorego
3.8. Wskazania do wyboru podskórnej drogi nawadniania
3.9. Przeciwwskazania do wyboru podskórnej drogi nawadniania
4. LEKI
4.1. Historia podskórnego podawania leków
4.2. Zastosowanie drogi podskórnej podawania leków
4.3. Efekt pierwszego przejścia – określanie dawkowania drogą podskórną
4.4. Wskazania do podawania leków drogą podskórną (zarówno w opiece domowej, jak i całodobowej opiece instytucyjnej)
4.5. Weryfikacja dotychczasowego leczenia u chorych w terminalnej fazie nieuleczalnej choroby
4.6. Leki najczęściej stosowane drogą podskórną, przeliczniki dawek
4.7. Rozpuszczalniki stosowane w mieszaninach leków do podawania podskórnego
4.8. Kompatybilność roztworów – problem łączenia leków do podawania podskórnego w jednej strzykawce
4.9. Objętość jednorazowo podawanej mieszaniny leków z rozpuszczalnikiem
4.10. Oznakowanie i okres przydatności do użycia mieszaniny leków
4.11. Infuzja ciągła leków z użyciem pompy infuzyjnej
4.12. Edukacja opiekunów chorego – zapobieganie najczęstszym błędom
5. PROCEDURA WYKONANIA WKŁUCIA PODSKÓRNEGO DO PODAWANIA PŁYNÓW I LEKÓW
5.1. Wybór kaniuli
5.2. Przygotowanie potrzebnego sprzętu
5.3. Wybór miejsca wkłucia podskórnego
5.4. Wykonanie wkłucia podskórnego – założenie motylka krok po kroku
5.5. Powikłania – efekty uboczne stosowania drogi podskórnej nawadniania
5.6. Hialuronidaza – enzym stosowany celem ułatwienia hypodermoclysis
6. ORGANIZACJA PODAWANIA PŁYNÓW I LEKÓW DROGĄ PODSKÓRNĄ W WARUNKACH DOMOWYCH
6.1. Kto może podawać płyny i leki podskórnie
6.2. Częstość rutynowych wizyt kontrolnych, wizyty interwencyjne
6.3. Częstotliwość wymiany wkłucia podskórnego
6.4. Sytuacja socjalna
6.5. Opieka w POZ w Polsce
7. PRZYKŁADY BADAŃ KLINICZNYCH
7.1. Badania absorpcji płynów drogą podskórną
7.2. Różne roztwory podawane drogą podskórną – badania
7.3. Badania nad możliwością stosowania kolejnych leków drogą podskórną
8. PRZYKŁADY KLINICZNE NAWADNIANIA DROGĄ PODSKÓRNĄ
8.1. Nawadnianie podskórne chorych w starszym wieku
8.2. Nawadnianie nieuleczalnie chorych w terminalnej fazie choroby
8.2.1. Dylematy etyczne
8.3. Nawadnianie drogą podskórną chorych na AIDS
8.4. Nawadnianie drogą podskórną dzieci
8.5. Formułowanie zaleceń światowych
9. PODSUMOWANIE
10. PIŚMIENNICTWO