Wiadomości literackie (1924-1939) Wybór

/, Historia literatury/Wiadomości literackie (1924-1939) Wybór

Wiadomości literackie (1924-1939) Wybór

60,00  54,00 

Opis

Autor:
Agata Zawwiszewska
Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN
Oprawa: Twarda
Format: 17.0×24.5cm
Liczba stron: 698
Rok wydania: 2015

„WIADOMOŚCI LITERACKIE – warszawski tygodnik społeczno – kulturalny o profilu liberalnym ukazujący się w latach 1924-1939 pod redakcją Mieczysława Grydzewskiego. Czytali go ludzie wykształceni zainteresowani naukami humanistycznymi, przedstawiciele wolnych zawodów, prawnicy lekarze, nauczyciele, artyści i pisarze, a także przedstawiciele elity administracyjnej i politycznej.
Popularyzowanie literatury współczesnej, podkreślanie więzi kultury polskiej z kulturą europejską a także publikowanie tekstów niemal wszystkich wybitniejszych pisarzy dwudziestolecia międzywojennego przyczyniły się da sukcesu „Wiadomości Literackich”. W latach dwudziestych pismo wyrażało radość życia w odrodzonym państwie. odpowiadało modzie krótkich spódniczek i fryzur, shimmy, dancingów, tenisa i samochodów, zaspokajało potrzebę poczucia łączności współczesności z tradycją narodową i światową. W latach trzydziestych z kolei wyrażało niepokój o przyszłość demokracji parlamentarnej w Polsce i Europie. Zarazem ich dotychczasowy program optymistyczny i afirmujący rzeczywistość, spotkał si z krytyką nowych tygodników, takich jak sanacyjny „Pion” czy nacjonalistyczne „Prosto z mostu.
W przededniu drugiej wojny światowej Kazimierz Wyka podsumował działalność tygodnika słowami: „Nad «Wiadomościami Literackimi» przetoczyły się liczne burze i polemiki, lecz lepszego pisma dotąd nie stworzono”.
(Czasopisma literackie, w Rocznik Literacki za rok 1938, red. Z. Szmydtowa, Warszawa 1939, s. 263).