Prawo medyczne oraz inne akty prawne

/, Cywilne, Karne, Nowości, Prawo/Prawo medyczne oraz inne akty prawne

Prawo medyczne oraz inne akty prawne

49,00  44,10 

Opis

Wprowadzenie: prof. nadzw. dr hab. Rafał Kubiak
Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Teksty Ustaw Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-473-9
Liczba stron: 618
Oprawa: Miękka
Waga: 500 g

Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.

Publikacja zawiera:

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg,
Ustawę o działalności leczniczej – wyciąg,
Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego,
Ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
Ustawę o izbach lekarskich,
Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej,
Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
Ustawę o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
Ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
Ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych – wyciąg,
Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,
Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Prawo o ruchu drogowym – wyciąg,
Kodeks postępowania karnego – wyciąg,
Kodeks postępowania cywilnego – wyciąg,
Kodeks cywilny – wyciąg,
Kodeks karny – wyciąg,
Kodeks pracy – wyciąg,
Kodeks etyki lekarskiej,
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Seria Teksty Ustaw Becka zawiera:

Aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Wyróżnienie najnowszych zmian
Wybór aktów prawnych
Indeks rzeczowy