Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz

///Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz

Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz

299,00  269,00 

Opis

Autor:
Wojciech Machała
Redakcja: Machała Wojciech, Sarbiński Rafał M.
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Twarda
Format: 17.0×24.5cm
Liczba stron: 1660
Wydanie: 1
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Prezentowana publikacja łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. Intencją autorów było z jednej strony odniesienie się do konkretnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy w praktyce obrotu i zaproponowanie rozwiązań kwestii spornych, a z drugiej – przedstawienie spójnego spojrzenia na omawianą materię normatywną.

Komentarz zawiera obszerne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:
– pojęcia przedmiotu prawa autorskiego,
– statusu twórcy,
– regulacji dotyczących umów prawnoautorskich,
– odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych.
W komentarzu poddano pogłębionej, krytycznej analizie nie tylko przepisy prawa, lecz także – niejednokrotnie mało konsekwentne – orzecznictwo (w tym rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

Autorami są osoby mające zarówno doświadczenia akademickie, jak i praktykę w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej.