Metoda i wyobraźnia Lekcje twórczości w klasie 1 Część 1

/, Pedagogika/Metoda i wyobraźnia Lekcje twórczości w klasie 1 Część 1

Metoda i wyobraźnia Lekcje twórczości w klasie 1 Część 1

49,00  44,00 

Opis

Należy do serii:
EDUKACJA
Autor:
Elżbieta Płóciennik
Monika Just
Anetta Dobrakowska
Joanna Woźniak
Wydawca: Difin
Oprawa: Miękka
Format: 16.0×23.0cm
Liczba stron: 206
Wydanie: 2
Rok wydania: 2020
Język wydania: polski

Metoda i wyobraźnia to seria książek metodycznych z propozycjami lekcji kreatywności w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Prezentowana część 1:
– przybliża zasady i metodykę pedagogiki twórczości na poziomie wczesnej edukacji;
– ma wprowadzający charakter, ponieważ w kolejnych jej rozdziałach najpierw skrótowo zaprezentowano podstawy teoretyczne do proponowanych ćwiczeń i zadań oraz zasady niezbędne dla efektywnego oraz świadomego osiągania celów i założeń psychodydaktyki kreatywności;
– zawiera ćwiczenia dla uczniów z klasy 1 w szkole podstawowej, które mają najniższy i propedeutyczny poziom trudności, nie wymagają umiejętności pisania i czytania. Ćwiczenia są wzbogacone kartami pracy i można realizować je jako odrębne ćwiczenia stymulujące twórczość indywidualną lub zespołową albo w zestawach – na potrzeby lekcji o określonych celach lub tematyce. Stopień trudności ćwiczeń pozwala indywidualizować ich wykorzystanie w zależności od doświadczeń i zdolności uczniów: można je stosować z dziećmi w wieku przedszkolnym lub starszymi uczniami, którzy nie zdobyli wcześniej doświadczeń w tworzeniu.

Oprócz funkcji wspierającej w organizacji i realizacji lekcji rozwijających twórczość uczniów, książka pełni także funkcję inspirującą i stymulującą nauczyciela do poszukiwania własnych środków edukacji użytecznych w lekcjach twórczości.

Poradnik zainteresuje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz wychowawców i edukatorów z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp

I. Twórczość, postawa twórcza, kreatywność – cele lekcji twórczości

Zdolności ogólne w procesie uczenia się
Zdolności twórcze w procesie uczenia się
Motywacja do uczenia się
Twórczość, aktywność twórcza, kreatywność – wyjaśnienie pojęć
Blokady kreatywności
Rola nauczyciela w stymulowaniu kreatywności

II. Rozgrzewka twórcza

Klimat grupowy
Porozumiewanie się
Współdziałanie
Stymulowanie percepcji
Zamierzone efekty rozgrzewki twórczej
Techniki interpersonalne
Techniki rozwijające umiejętność współdziałania w grupie

III. Dostrzegamy i definiujemy problemy – rozwijanie myślenia pytajnego

Techniki stymulujące myślenie pytajne

IV. Rozwiązujemy problemy – rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia

Techniki stymulujące myślenie dywergencyjne

V. Uczymy się technik Kreatywnego Rozwiązywania Problemów

Synektyka
Metafora
Wyobraźnia i wyobrażenia
Transformacje
Techniki prowadzące do kombinacji i transformacji
Techniki prowadzące do analogii i metafory

Techniki prowadzące do transformacji (świadomego dokonywania zmian)

VI. Drama kreatywna i twórczy ruch – rozwijanie ekspresji twórczej

VII. Oceniamy i doskonalimy pomysły – rozwijanie zdolności elaboracyjnych

VIII. Metodyka lekcji twórczości

Bibliografia przedmiotu

Karty pracy