Linie kolejowe

32,00 

Opis

T. Basiewicz
M. Jacyna
L. Rudziński
Wydawnictwo: OWPW
W publikacji podano podstawy zasad kształtowania geometrii toru kolejowego, a także opis konstrukcji nawierzchni kolejowej oraz jej poszczególnych elementów, systematykę stacji, wyposażenie infrastruktury kolejowej dostosowanej do dużych prędkości pociągów pasażerskich i towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów kombinowanych.
Wydanie: 4, 2015
Stron: 198 + 8 wk
ISBN: 978-83-7207-742-4

Wstęp
1. Wiadomości ogólne
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie
2. Kształtowanie geometrii toru kolejowego w funkcji prędkości pociągów
2.1. Podstawowe równania kształtowania geometrii toru
2.2. Wzory praktyczne
3. Nawierzchnia kolejowa i podtorze
3.1. Praca nawierzchni kolejowej i podtorza pod obciążeniem eksploatacyjnym
3.2. Konstrukcja nawierzchni kolejowej i podtorza
3.3. Obiekty inżynierskie
4. Rozjazdy
4.1. Rodzaje i charakterystyki rozjazdów
4.2. Rozjazd zwyczajny
4.3. Rozjazdy krzyżowe
4.4. Obrotnice i przesuwnice
5. Utrzymanie nawierzchni i torów
5.1. Ocena stanu nawierzchni i toru
5.2. Rodzaje i zakresy napraw nawierzchni i torów
5.3. Technologia wykonywania napraw
6. Elementy układów stacji
6.1. Rodzaje i numeracja torów
6.2. Długości torów
6.3. Żeberka ochronne
6.4. Łuki kołowe (w planie)
6.5. Pochylenia torów i załomy profilu podłużnego
6.6. Rozstawy torów
6.7. Zmiany rozstawu torów
6.8. Ukresy
6.9. Drogi zwrotnicowe
6.10. Wstawki proste
6.11. Perony
6.12. Przejścia przez tory
6.13. Schody i pochylnie
7. Kształtowanie schematów funkcjonalnych stacji
7.1. Wymagania funkcjonalne i budowlane
7.2. Wyznaczanie liczby torów na stacji
7.3. Dopuszczalność krzyżowań jazd sprzecznych na stacji
7.4. Rozwiązanie różnopoziomowego skrzyżowania torów na podejściu do stacji
8. Duże stacje i terminale
8.1. Duże stacje osobowe
8.2. Stacje postojowe dla składów pociągów pasażerskich
8.3. Stacje ładunkowe (terminale)
8.4. Stacje obsługi przemysłu
8.5. Stacje rozrządowe
9. Węzły kolejowe
10. Metodyczne zasady projektowania nowych lub modernizowanych linii kolejowych
10.1. Stadia projektowania
10.2. Podstawowe materiały wyjściowe dla studiów przedprojektowych i projektowania technicznego
10.3. Ochrona środowiska i istniejącej infrastruktury
10.4. Kształtowanie układów torowych przy modernizacji linii kolejowych
11. Przykładowe projekty wybranych elementów linii kolejowej
11.1. Zakres wykonywanych projektów
11.2. Charakterystyka wybranych składników projektu
11.3. Przykładowy projekt odcinka trasy linii kolejowej na przykładzie łącznicy kolejowej
11.4. Przykładowy projekt stacji węzłowej
Literatura zalecana