Leśmian nowoczesny i ponowoczeny

///Leśmian nowoczesny i ponowoczeny

Leśmian nowoczesny i ponowoczeny

31,50 

Opis

Radomskie Monografie Filologiczne Nr 1/2012

Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Grodzkiego i Dariusza Trześniowskiego

2012, wyd. I, stron 368, B-5, 31,50 zł

Redaktorzy monografii postawili sobie za cel uwzględnienie najistotniejszych przeobrażeń dokonujących się w badaniach literackich począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Przedmiotem analiz i interpretacji stały się najważniejsze obszary literackiej aktywności Leśmiana: twórczość poetycka, prozatorska oraz dramatyczna a także eseistyczna i krytycznoliteracka. Odzwierciedla to układ tomu, oczywiście – na tyle, na ile było to możliwe, zważywszy na spora różnorodność ujęć badawczych zaprezentowanych przez autorów należących głównie do średniego, młodego i najmłodszego pokolenia.