Koszty 2019 po zmianach Poradnik Gazety Prawnej 1/2019

//Koszty 2019 po zmianach Poradnik Gazety Prawnej 1/2019

Koszty 2019 po zmianach Poradnik Gazety Prawnej 1/2019

39,00  35,10 

Opis

Wydawca: Infor
Oprawa: Kartonowa
Format: 20.5×29.5cm
Liczba stron: 100
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych.
Dodatkowo, w 2019 r. podatników czekają liczne, istotne zmiany w tym zakresie. Dotyczą one m.in.:
rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej,
możliwości zaliczania do kosztów wynagrodzeń małżonka i małoletnich dzieci,
sposobu rozpoznawania KUP z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności,
zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów z obrotu walutami wirtualnymi,
rozszerzenia katalogu wydatków stanowiących KUP z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku.
Publikacja kompleksowo i na licznych przykładach omawia zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2019 r.
Oprócz wspomnianych zmian, z publikacji Czytelnik dowie się:
Jakie koszty należy ustalać w sposób ryczałtowy
Jak rozpoznawać KUP w działalności gospodarczej
Jakie wydatki stanowią KUP z najmu i dzierżawy.