Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera

///Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera

Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera

100,00  90,00 

Opis

Autor:
Ernst Mutschler
Gerd Geisslinger
Heyo K. Kroemer
Redakcja: Buczko Włodzimierz
Tłumacze: Malinowska Barbara, Orzechowska-Juzwenko Krystyna, Moszczyńska-Stulin Joanna
Wydawca: Medpharm
Oprawa: Miękka
Format: 17.0×23.5cm
Liczba stron: 528
Rok wydania: 2015
Język wydania: polski

Kompendium farmakologii i toksykologii jest niezwykle przejrzystym przeglądem współczesnej farmakologii, a wszystkie informacje zostały przekazane w sposób prosty, jasny i zwięzły. Stanowi ono doskonałe uzupełnienie do nauki farmakologii dla studentów oraz osób szkolących się i przygotowujących do egzaminów dyplomowych i specjalizacyjnych.
Postęp badań nad lekami, stałe doskonalenie form farmakoterapii oraz popularność „Farmakologii i toksykologii” Mutschlera i jego współpracowników sprawiły, że w 2008r. ukazało się już dziewiąte wydanie niemieckie, poprawione i uzupełnione, a dwa lata później powstało drugie wydanie polskie. W porównaniu z pierwszym wydaniem, usunięta została znaczna część informacji nieaktualnych, umieszczono natomiast najnowsze dane dotyczące leków i standardów terapeutycznych. Podkreślić należy przede wszystkim przejrzystość formy, w jakiej przedstawiono trudne zagadnienia związane z działaniem leku na ustrój człowieka. Rozległość poruszanej tematyki wpływa, co prawda na objętość podręcznika, ale istnieje czasami potrzeba uzyskania wiadomości nie tylko aktualnych i usystematyzowanych, lecz także podanych w formie niezwykle skondensowanej.