Człowiek wobec transcendencji

/, Nowości, Wydawnictwo UTH/Człowiek wobec transcendencji

Człowiek wobec transcendencji

21,00 

Opis

Konrad Wójcik
Wydawnictwo UTH
Seria: Monografie
Rok wydania: 2021

Monografia prezentuje związki stylów myślenia religijnego z właściwym dla danej jednostki stylem funkcjonowania poznawczego. Podano także poznawczą charakterystykę czterech stylów myślenia religijnego: dogmatyzujący, afirmujący, krytykujący i relatywizujący.

Spis treści:
1. Problematyka myślenia o religii
2. Style myślenia o religii a preferencje poznawcze
3. Poznawcza charakterystyka stylów myślenia o religii
Zakończenie