Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia Tom 1 Uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda

///Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia Tom 1 Uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda

Arytmologia kliniczna i elektrofizjologia Tom 1 Uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda

49,00  44,00 

Opis

Autor:
Zipes Issa Miller
Tłumacze: Gaj Sylwia, Gajek Jacek
Wydawca: Edra Urban & Partner
Oprawa: Twarda
Format: 22.0×28.0cm
Liczba stron: 306
Rok wydania: 2010
Język wydania: polski

Uzupełnienie książki Choroby serca Braunwalda

Książka jest podsumowaniem stanu współczesnej wiedzy na temat zaburzeń rytmu serca. Specjalistyczny charakter i zakres omawianych zagadnień wyróżniają ją spośród dotychczas wydanych książek poświęconych tej tematyce.
W Arytmologii klinicznej i elektrofizjologii uzupełniono i poszerzono informacje dotyczące zaburzeń rytmu serca, zawarte w książce: Braunwald, Choroby serca.
Publikacja opracowana przez znakomitych amerykańskich specjalistów z Indiana University School of Medicine, jednego z najlepszych na świecie ośrodków leczenia zaburzeń rytmów serca, obejmuje szeroki zakres tematyczny:

– informacje dotyczące elektrofizjologicznych mechanizmów arytmii
– metody badania elektrofizjologicznego
– techniki mapowania i nawigacji
– liczne schematy i algorytmy postępowania

Spis treści:
Rozdział 1. Elektrofizjologiczne mechanizmy arytmii
Rozdział 2. Badanie elektrofizjologiczne
Rozdział 3. Techniki mapowania i nawigacji
Rozdział 4. Źródła energii do ablacji
Rozdział 5. Choroba węzła zatokowego
Rozdział 6. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
Rozdział 7. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego
Rozdział 8. Ogniskowy częstoskurcz przedsionkowy
Rozdział 9. Trzepotanie przedsionków zależne od cieśni trójdzielno-żylnej
Rozdział 10. Atypowe trzepotanie przedsionków (niezależne od cieśni trójdzielno-żylnej)
Rozdział 11. Migotanie przedsionków