Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej.

/, ogólne zagadnienia prawa, Prawo/Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej.

Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej.

44,00  20,00 

Opis

Sokół Wojciech, Żmigrodzki Marek Wydawnictwo UMCS 2008 wyd.2 poprawione i poszerzone

Opracowanie jest syntetycznym ujęciem podstawowych założeń teorii
partii politycznych na podstawie dotychczasowego dorobku politologii
polskiej i zagranicznej. Prezentuje również sposób ich wykorzystania w
badaniu tej płaszczyzny życia politycznego. Jest to podręcznik
akademicki przeznaczony dla studentów politologii jako pomoc do zajęć
poświęconych partiom i systemom partyjnym. Może być on użyteczny do
nauki przedmiotów, w których obecna jest problematyka partii i systemów
partyjnych, m.in.: wstęp do nauki o państwie i polityce, współczene
systemy polityczne, teoria polityki. Opracowanie może także znaleźć
życzliwe przyjęcie u czytelników poszukujących narzędzi badawczych do
analizowania polskiej (ale nie tylko) sceny politycznej.pozycja dostępna

Książka uszkodzona (zalana) ale w dobrym stanie (strony nie sklejone)