Wybrane zagadnienia integracji europejskiej

/, Unia Europejska, Wydawnictwo UTH/Wybrane zagadnienia integracji europejskiej

Wybrane zagadnienia integracji europejskiej

26,25 

Opis

Mikołaj Olszewski

2011, wyd. I, format B5, stron 216, 26.25 zł

Książka powstała jako pomoc dla studentów kierunków humanistycznych, jak również ścisłych. Obejmuje ona swym zakresem wybrane zagadnienia integracji europejskiej. Składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono historię integracji międzynarodowej w oparciu o kontekst gospodarczy, rozdział drugi przedstawia funkcjonowanie wspólnego rynku opartego na swobodnym przepływie osób, towarów, usług oraz kapitału. Kolejny to rozwój polityki regionalnej od lat 70. ubiegłego wieku. Rozdział czwarty poświęcono zagadnieniom i programom kulturalnym Unii Europejskiej zaś polityka edukacyjna Unii przedstawiona została w rozdziale piątym. W ostatnim omówiono zagadnienia społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, w których podstawowymi czynnikami rozwoju są: produkcja, przetwarzanie, przekaz i zastosowanie informacji, a zwłaszcza wiedzy będącej owocem badań naukowych