Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły

/, Prawo, Prawo pracy/Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły

Szkolne prawo pracy Poradnik dyrektora szkoły

69,00  62,00 

Opis

Autor:
Teresa Konarska
Wydawca: Wolters Kluwer
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 452
Wydanie: 4
Rok wydania: 2019
Język wydania: polski

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.:
– sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy;
– ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela;
– wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela;
– ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego;
– wydawanie świadectw pracy;
– odpowiedzialność dyscyplinarną i kary porządkowe oraz wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Ponadto uwzględniono praktyczne wskazówki co do możliwości pozakodeksowych przekształceń form stosunku pracy, przydatnych przy tworzeniu etatów nauczycielskich, a także współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi oraz składanie przez niego oświadczeń majątkowych. W najnowszym wydaniu publikacji zwrócono uwagę na przepisy przejściowe ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela związane z wejściem w życie ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto, uwzględniono zmiany legislacyjne związane z nowelizacją Ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy.