Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1522843038.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie instytucji nowacji. Opracowanie podzielono na sześć rozdziałów,które w wyczerpujący sposób omawiają prezentowaną tematykę.

Rozdział I dotyczy ewolucji nowacji na tle prawnoporównawczym, w tym m.in.:

 • komparatystyczne ujęcie,
 • nowacja w kontynentalnych systemach prawnych,
 • nowacja w systemie common law,
 • nowacja w prawie modelowym,
 • podsumowanie analizy komparatystycznej,
 • ewolucja odnowienia w prawie polskim.

Rozdział II omawia natomiast współczesną regulację odnowienia w prawie polskim, m.in.:

 • ogólna charakterystyka odnowienia,
 • odnowienie jako czynność prawna,
 • ustawowe przesłanki tożsamości zobowiązania,
 • wykładnia oświadczeń woli,
 • forma odnowienia,
 • nieważność odnowienia.

Rozdział III skupiony jest natomiast na wpływie odnowienia na stosunek zobowiązaniowy, m.in.:

 • odnowienie a elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego,
 • mechanizm umorzenia pierwotnego zobowiązania,
 • odnowienie a zaspokojenie interesu wierzyciela,
 • współzależność między zobowiązaniem pierwotnym i wtórnym.

Rozdział IV poświęcony jest przedmiotowi odnowienia m.in.:

 • elementarny stosunek zobowiązaniowy jako przedmiot odnowienia,
 • zobowiązania podlegające odnowieniu,
 • odnowienie w solidarnych stosunkach zobowiązaniowych.

Rozdział V stanowi opracowanie skomplikowanej tematyki skutków prawnych odnowienia m.in.:

 • podstawowe konsekwencje odnowienia,
 • wpływ odnowienia na zabezpieczenie,
 • uzależnienie skutków od warunku,
 • odstąpienie od umowy odnowienia oraz umowy kreującej odnawiane zobowiązanie,
 • umowa rozwiązująca umowę odnowienia oraz umowę kreującą odnawiane zobowiązanie.

Rozdział VI to kompleksowe opracowanie odnowienia wraz z instytucjami pokrewnymi m.in.:

 • odnowienie na tle instytucji pokrewnych,
 • datio in solutum,
 • instytucje umarzania zobowiązań,
 • ugoda i uznanie długu.

Rozdział VII dotyczy natomiast nowacji podmiotowej, m.in.:

 • nowacyjny model zmiany dłużnika lub wierzyciela,
 • nowacja podmiotowa w prawie polskim,
 • nowacja podmiotowa a przejęcie długu,
 • wymogi dotyczące formy nowacji podmiotowej,
 • konsekwencje prawnej nowacji podmiotowej,
 • przekaz a nowacja podmiotowa.

Celem niniejszego dzieła jest przedstawienie kompleksowej teorii wyjaśniającej istotę konstrukcji nowacji. Praca omawia nie tylko sposób, w jaki dochodzi do wygaśnięcia odnawianego zobowiązania, ale także skutki do jakich to prowadzi.

Instytucja nowacji wywołuje szereg kontrowersji praktycznych. Spowodowane jest to głównie brakiem pogłębionych opracowań jej dotyczących. Autorzy bardzo często odwołują się do poglądów doktryny, wyrażonych wiele lat temu. Dzięki niniejszej publikacji będą oni mogli odwołać się do bardziej aktualnego źródła.RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.