Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1415110272.jpg Dodaj recenzję


Opis:

SPIS TREŚCI

 

 

1.     PRZEDMOWA............................................................................................................................... 10

2.     SPIS SKRÓTÓW............................................................................................................................ 11

3.     WSTĘP............................................................................................................................................ 14

4.     EBISCREEN 3 PEŁNIĄCY FUNKCJĘ SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM         16

4.1. Systemy kierowania i sterowania ruchem....................................................................... 16

4.1.1. Struktura systemów kierowania i sterowania ruchem............................................. 16

4.1.2.    Podstawowe warianty funkcjonowania systemów kierowania i sterowania ruchem.... 17

4.1.3. Rozwój systemów kierowania i sterowania ruchem................................................ 17

4.2. Zdalne sterowanie ruchem kolejowym............................................................................ 18

4.2.1.    Poziomy zdalnego sterowania................................................................................... 19

4.2.2.    Zasada zdalnego sterowania.................................................................................... 20

4.2.3.    Możliwości wynikające z zastosowania nowoczesnych

systemów zdalnego zarządzania ruchem kolejowym............................................... 21

4.2.4.    Zdalne sterowanie ruchem na odcinku objętym Lokalnym

Centrum Sterowania................................................................................................... 21

4.3. Charakterystyka systemu zdalnego sterowania i kierowania

ruchem typu EbiScreen 3................................................................................................... 23

4.3.1. Architektura systemu EbiScreen................................................................................... 23

4.3.2.    Wykorzystanie systemu nadrzędnego EbiScreen 3 do kierowania i sterowania ruchem kolejowym na linii E65 objętej obszarem LCS Nasielsk                                                                                                                                   26

4.4. Przebieg ćwiczenia............................................................................................................... 27

4.4.1.    Cel ćwiczenia............................................................................................................ 27

4.4.2. Obsługa systemu EbiScreen........................................................................................ 27

4.4.2.1.    Podstawowe opcje – ważne z punktu widzenia zdalnego

sterowania ruchem.................................................................................... 27

4.4.3. Budowa stanowiska.................................................................................................... 32

4.4.4. Barwy wykorzystane do prezentacji na ekranie stanu obiektów

srk............................................................................................................................. 33

4.4.5. Logowanie do systemu i wybór obszaru autoryzacji................................................. 33

4.4.6. Wprowadzanie poleceń w systemie EbiScreen.......................................................... 36

4.4.7. Wprowadzanie poleceń przebiegowych za pomocą klawiatury................................. 39

4.4.8. Szybkie wybieranie ważniejszych poleceń za pomocą klawiszy

funkcyjnych............................................................................................................... 39 

4.4.9. Praca do samodzielnego wykonania............................................................................ 39

 

5.     SYSTEM  OPERATORSKI  EBISCREEN...................................................................................... 43

5.1. Przeznaczenie pulpitu nastawczego systemu EbiScreen........................................... 43

5.2. Zobrazowanie obiektów srk na pulpicie EbiScreen...................................................... 44

5.3. Polecenia w systemie EbiScreen...................................................................................... 59

5.4. Budowa stanowiska............................................................................................................. 61

5.5. Przebieg ćwiczenia............................................................................................................... 61

5.5.1.    Cel ćwiczenia............................................................................................................. 61

5.5.2. Przykład konfiguracji stacji na pulpicie EbiScreen 2..................................................... 61  

5.6. Praca do samodzielnego wykonania................................................................................. 62

 

6.     KOMPUTEROWY SYSTEM NASTAWCZY EBILOCK 950 ZE STEROWNIKAMI OBIEKTOWYMI STC            66

6.1. Rozwój systemów stacyjnych.................................................................................................. 66

6.1.1. Urządzenia przekaźnikowe stosowane w systemach stacyjnych.............................. 66

6.1.2. Komputerowe systemy nastawcze............................................................................... 68

6.2. Charakterystyka techniczna komputerowego systemu urządzeń

stacyjnych typu EbiLock 950................................................................................................ 70

6.2.1. Architektura systemu EbiLock 950.............................................................................. 71

6.2.2. Urządzenia wewnętrzne jednostki zależnościowej IPU 950...................................... 74

6.2.3. Urządzenia wewnętrzne sterownika wykonawczego STC....................................... 76

6.2.4. Sterownik PLC.............................................................................................................. 78

6.3.  Budowa stanowiska............................................................................................................ 79

6.3.1. System symulatora stacji TD 950................................................................................. 80

6.4. Przebieg ćwiczenia............................................................................................................... 82

6.4.1. Cel ćwiczenia................................................................................................................ 82

6.4.2. Przykład konfiguracji  komputerowego systemu EbiLock 950..................................... 82

6.4.3. Obsługa systemu EbiLock 950 z poziomu stanowiska

dyżurnego ruchu typu EbiScreen............................................................................... 83

6.4.4. Praca do samodzielnego wykonania............................................................................ 83

 

7.     KOMPUTEROWY PULPIT NASTAWCZY OSA-H PRZYKŁADEM ROZWIĄZANIA SYSTEMU HYBRYDOWEGO         85

7.1. Charakterystyka systemów hybrydowych...................................................................... 85

7.1.1. Działanie systemu hybrydowego.................................................................................. 86

7.2. Oszczędnościowy system automatyki OSA-H................................................................. 87

7.2.1. Rozwinięcie systemu OSA-H2 (OSA-H3)..................................................................... 91

7.3. Budowa stanowiska.............................................................................................................. 91

7.4. Przebieg ćwiczenia................................................................................................................ 92

7.4.1. Cel ćwiczenia................................................................................................................ 92

7.4.2.    Charakterystyka symulatora stanowiska dyżurnego ruchu

wyposażonego w pulpit komputerowy systemu OSA-H........................................... 92

7.4.2.1. Funkcje znaczenia ogólnego.......................................................................... 92

7.4.2.2. Wprowadzanie poleceń nastawczych.......................................................... 93

7.4.2.3. Rejestrator stacyjny....................................................................................... 99

7.4.3. Praca do samodzielnego wykonania............................................................................. 99

 

8.     SYSTEMY KONTROLI NIEZAJĘTOŚCI TORÓW.................................................................... 101

8.1. Metody i obwody wykrywania obecności pociągu na torze........................................ 101

8.1.1. Klasyczne obwody torowe.......................................................................................... 101

8.1.2. Bezzłączowe obwody torowe................................................................................... 102

8.1.3. Systemy licznikowe.................................................................................................... 103

8.2.   Charakterystyka licznikowego systemu stwierdzania niezajętości

odcinków torowych typu SOL-21................................................................................... 104

8.2.1. Architektura systemu licznika osi SOL-21.................................................................. 105

8.2.2.    Analiza techniczna głównych podzespołów licznikowego

systemu stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów SOL-21............................. 106

8.2.2.1. Jednostka licząca EDH-3102....................................................................... 107

8.2.2.2. Moduł komunikacyjny EDJ-2101.............................................................. 108

8.2.2.3. Czujniki koła............................................................................................. 108

8.2.2.4. Rejestrator zdarzeń EZE-12.................................................................... 110

8.2.2.5. Manipulator  EYM-41................................................................................. 110

8.2.3.    Działanie systemu stwierdzania niezajętości odcinków

torowych typu SOL-21............................................................................................ 111

8.2.3.1. Współpraca jednostki liczącej z czujnikami koła......................................... 111

8.2.3.2. Bilansowanie ilości osi w sekcjach........................................................... 112

8.2.3.3.    Współpraca jednostki liczącej z systemem

EbiLock 950............................................................................................ 113

8.2.4.    Obsługa systemu licznika osi SOL-21...................................................................... 113

8.2.5.    Budowa stanowiska................................................................................................. 113

8.2.6. Przebieg ćwiczenia...................................................................................................... 114

8.2.6.1.    Cel ćwiczenia............................................................................................ 114

8.2.6.2. Włączanie do pracy systemu SOL-21 (uaktywnianie)................................. 114

8.2.6.3. Kontrola poprawności pracy systemu SOL-21............................................ 115

8.2.6.4. Praca do samodzielnego wykonania............................................................ 116

8.3.   Charakterystyka licznikowego systemu kontroli niezajętości

torów typu SKZR................................................................................................................ 117

8.3.1. Diagnostyka i rejestracja............................................................................................. 118

8.3.2.    Funkcjonowanie systemu SKZR.............................................................................. 119

8.3.3.    Architektura systemu SKZR..................................................................................... 119

8.3.3.1. Jednostka licząca......................................................................................... 120

8.3.3.2. Podsystem wymiany danych procesowych............................................... 121

8.3.3.3. Interfejs przekaźnikowy.............................................................................. 121

 RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.