Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1367246905.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym systemowym komentarzem do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Uwzględniono w niej także zagadnienia regulowane w aktach unijnego prawa żywnościowego, które są implementowane bądź wykonywane przez przepisy komentowanej ustawy.

W opracowaniu omówiono wszystkie aspekty prawa żywnościowego, w tym stwarzające najwięcej problemów w praktyce jego stosowania. Przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • wprowadzania na rynek szczególnych rodzajów produktów,
  • wymogów bezpieczeństwa żywności,
  • rejestracji i zatwierdzania zakładów spożywczych,
  • znakowania żywności,
  • przebiegu urzędowej kontroli żywności,
  • odpowiedzialności i sankcji grożących za nieprzestrzeganie wymagań prawa żywnościowego.

Komentarz zawiera objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych zilustrowane praktycznymi przykładami, bogatym orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, w tym zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opiniami polskiej i zagranicznej doktryny prawa oraz literatura przedmiotu.

Adresaci:
Książka stanowi niezbędnik każdego podmiotu działającego na rynku spożywczym, który jest zobowiązany do stosowania prawa żywnościowego - producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności. Będzie pomocna w działalności instytucji publicznych branży rolno-spożywczej. Zainteresuje również organizacje zajmujące się ochrona praw konsumenta oraz prawników praktykujących w obszarze prawa żywnościowego.

"Opracowany przez teoretyków i praktyków prawa, specjalizujących się w prawie żywnościowym, obszerny komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ma ogromne znaczenie dla nauki i praktyki w obszarze prawa nakierowanego na ochronę życia i zdrowia konsumenta żywności. Uznanie budzi wnikliwa analiza poszczególnych przepisów ustawy oparta na bogatym dorobku doktryny polskiej i zagranicznej, źródłach normatywnych polskich i unijnych oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również polskich sądów".

prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow"Jest to pozycja ważna, tak dla przedstawicieli nauki i studentów, jak i pracowników instytucji oraz urzędów zajmujących się tworzeniem oraz egzekwowaniem prawa żywnościowego oraz - a może właśnie przede wszystkim - uczestników żywnościowego biznesu, przedstawicieli firm spożywczych".

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk"Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia będzie wyjątkowo cenna pozycja dla wszystkich osób zajmujących się suplementami diety, żywnością funkcjonalna czy nowa żywnością. Interpretacja przepisów ustawy w tym zakresie jest szczególnie wartościową, a edukacja prawna może przyczynić się do wyjaśnienia wielu kontrowersji".

prof. dr hab. Iwona Wawer


Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 13

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
str. 15

Dział I
Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych
str. 25

Dział II
Wymagania zdrowotne i znakowanie żywności
str. 351


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 351

Rozdział 2. Substancje dodatkowe i enzymy spożywcze
str. 369

Rozdział 3. Aromaty i rozpuszczalniki
str. 402

Rozdział 4. Zanieczyszczenia żywności
str. 420

Rozdział 5. Napromienianie żywności promieniowaniem jonizującym
str. 433

Rozdział 6. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
str. 452

Rozdział 7. Suplementy diety oraz wzbogacanie żywności
str. 512

Rozdział 8. Żywność wprowadzana po raz pierwszy do obrotu
str. 543

Rozdział 9. Naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe
str. 589

Rozdział 10. Grzyby i przetwory grzybowe
str. 607

Rozdział 11. Znakowanie żywności
str. 625

Rozdział 12. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
str. 690

Dział III
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
str. 732

Dział IV
Wymagania higieniczne
str. 748


Rozdział 1. Przepisy ogólne dotyczące wymagań higienicznych
str. 748

Rozdział 2. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów
str. 783

Rozdział 3. Wymagania szczególne w zakresie higieny
str. 835

Dział V
Urzędowe kontrole żywności
str. 879


Rozdział 1. Przeprowadzanie urzędowych kontroli żywności
str. 879

Rozdział 2. Graniczne kontrole sanitarne
str. 958

Rozdział 3. System RASFF
str. 988

Rozdział 4. Monitoring żywności i żywienia
str. 992

Dział VI
Właściwość organów oraz współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywności
str. 997

Dział VII
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez środki spożywcze
str. 1028

Dział VIII
Przepisy karne i kary pieniężne
str. 1063


Rozdział 1. Przepisy karne
str. 1094

Rozdział 2. Kary pieniężne
str. 1143

Dział IX
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
str. 1168


Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 1168

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 1168

Bibliografia
str. 1181

Indeks terminów
str. 1201

O autorach
str. 1215RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.