Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1338901805.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Transakcje z podmiotami powiązanymi to tradycyjnie jeden z istotnych obszarów zainteresowania fiskusa. Nie zawsze jasne regulacje normatywne w tym zakresie powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się do wzrostu poziomu ryzyka podatkowego ponoszonego przez przedsiębiorców pozostających w relacjach gospodarczych z podmiotami powiązanymi.

Publikacja stanowi odpowiedź na praktyczne potrzeby podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi. Zawiera ona obok analizy obowiązujących przepisów, również propozycję praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem cen transferowych w spółkach i grupach kapitałowych w tym między innymi przykłady dokumentacji podatkowych do wybranych typów transakcji.

 

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Regulacje normatywne

Rozdział 1. Wstęp

1.1. Pojęcie oraz istota stosowania cen transferowych
1.2. Transfer dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi – metody przerzucania dochodu

Rozdział 2. Źródła regulacji w zakresie cen transferowych

2.1. Regulacje międzynarodowe
   2.1.1. Wytyczne OECD
   2.1.2. Konwencja Modelowa OECD
   2.1.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
   2.1.4. Konwencja Arbitrażowa w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania w związku z korektą zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG)
   2.1.5. Forum UE do spraw cen transferowych
2.2. Przepisy krajowe

Rozdział 3. Podmioty powiązane oraz pozostałe podmioty objęte reżimem regulacji art. 11 u.p.d.o.p.

3.1. Podmioty powiązane
   3.1.1. Podmioty powiązane kapitałowo
   3.1.2. Podmioty powiązane organizacyjnie
   3.1.3. Podmioty powiązane osobowo
3.2. Podmioty z siedzibą lub zarządem w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową oraz zagraniczny zakład nierezydenta położony na terenie Polski
3.3. Zakład podmiotu zagranicznego położony na terytorium Polski

Rozdział 4. Metody szacowania dochodu w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

4.1. Zasada ceny rynkowej (arm’s length principal)
4.2. Metody transakcyjne
   4.2.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
      4.2.1.1. Przykłady zastosowania
   4.2.2. Metoda ceny odprzedaży
      4.2.2.1. Przykłady zastosowania
   4.2.3. Metoda rozsądnej marży („koszt plus”)
      4.2.3.1. Przykłady zastosowania
   4.2.4. Metody zysku transakcyjnego
      4.2.4.1. Metoda podziału zysków
         4.2.4.1.1. Przykłady zastosowania
      4.2.4.2. Metoda marży transakcyjnej netto
         4.2.4.2.1. Przykłady zastosowania
   4.2.5. Kompensowanie wzajemnych korzyści między podmiotami powiązanymi – przykłady zastosowania
   4.2.6. Szczególne zasady ustalania wartości rynkowej – przykłady zastosowania
   4.2.7. Zasada wyboru najbardziej właściwej metody szacowania dochodu

Rozdział 5. Oszacowanie dochodu

5.1. Przesłanki szacowania dochodu
5.2. Charakter decyzji wydawanych w trybie art. 11 u.p.d.o.p. oraz art. 25 u.p.d.o.f.
5.3. Skutki oszacowania dochodu

Rozdział 6. Dokumentacje podatkowe – regulacje normatywne

6.1. Definicja transakcji i sposób ustalenia jej wartości
6.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dokumentacji podatkowej
6.2. Elementy obligatoryjne dokumentacji podatkowej
   6.2.1. Analiza funkcjonalna i przewidywane koszty
   6.2.3. Termin i forma płatności
   6.2.4. Metoda kalkulacji zysków oraz określenie ceny
   6.2.5. Strategia gospodarcza oraz inne czynniki
   6.2.6. Oczekiwane korzyści
6.3. Termin sporządzenia i skutki braku lub wadliwości dokumentacji podatkowej

Rozdział 7. Regulacje w zakresie unikania i rozwiązywania sporów dotyczących cen transferowych

7.1. Postępowanie w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania
7.2. Uprzednie porozumienia cenowe (APA – advance pricing agrement)

Część II. Wnioski praktyczne

Rozdział 8. Wprowadzenie

Rozdział 9. Porównywalność transakcji

9.1. Źródła danych porównywalnych
   9.1.1. Dane porównywalne – rodzaje i ich źródła
   9.1.2. Analiza danych porównywalnych
9.2. Analiza porównawcza, dozwolone korekty w celu uzyskania porównywalności transakcji – przykłady
   9.2.1. Analiza porównawcza – wprowadzenie
   9.2.2. Metody przeprowadzenia analizy porównawczej
      9.2.2.1. Porównanie wewnętrzne oraz porównanie zewnętrzne
      9.2.2.2. Porównanie na poziomie transakcji oraz porównanie na poziomie działalności podmiotu
   9.2.3. Warunki określające porównywalność
   9.2.4. Praktyczne aspekty związane z przeprowadzeniem analizy porównawczej
   9.2.5. Dozwolone korekty
 
Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem cen transferowych w praktyce

10.1. Poprawna identyfikacja podmiotów powiązanych
10.2. Poprawna identyfikacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
   10.2.1. Podział analityczny transakcji
   10.2.2. Określenie wartości transakcji
10.3. Właściwa identyfikacja momentu powstania obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej i jego realizacja
10.4. Optymalny wzorzec dokumentacji podatkowej
10.5. Narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem cen transferowych
10.6. Polityka cen transferowych w grupie kapitałowej
   10.6.1. Proces sporządzania dokumentacji podatkowej
   10.6.2. Etapy prac związane z procesem przygotowania i sporządzenia dokumentacji podatkowej

Rozdział 11. Przykłady dokumentacji podatkowych dla typowych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane z omówieniem problemów praktycznych

11.1. Sprzedaż wyrobów przez producenta
   11.1.1. Stan faktyczny
   11.1.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.1.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.2. Zakup towarów przez dystrybutora
   11.2.1. Stan faktyczny
   11.2.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.2.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.3. Zakup surowców do produkcji
   11.3.1. Stan faktyczny
   11.3.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.3.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.4. Pożyczka
   11.4.1. Stan faktyczny
   11.4.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.4.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.5. Poręczenie
   11.5.1. Stan faktyczny
   11.5.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.5.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.6. Licencja
   11.6.1. Stan faktyczny
   11.6.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.6.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.7. Usługi zarządzania
   11.7.1. Stan faktyczny
   11.7.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.7.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.8. Podział kosztów
   11.8.1. Stan faktyczny
   11.8.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.8.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.9. Usługi remontowe
   11.9.1. Stan faktyczny
   11.9.2. Problemy do rozstrzygnięcia
   11.9.3. Przykład dokumentacji podatkowej
11.10. Usługi serwisowe
   11.10.1. Stan faktyczny
   11.10.2. Problemy do rozstrzygnięcia

   11.10.3. Przykład dokumentacji podatkowejRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.