Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1331643781.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Jest to jeden z najlepszych podręczników z finansów, jakie ostatnio ukazały się na świecie. Autorzy w bardzo przystępny sposób zaprezentowali zagadnienia dotyczące inwestycji, finansów korporacji i instytucji finansowych. Swoją analizę oparli na trzech analitycznych "filarach" finansów: optymalizacji w czasie (analiza dokonywania wyborów w różnych okresach), wycenie aktywów oraz  zarządzaniu ryzykiem (w tym analiza portfelowa). 

Finanse to książka doskonale dopracowana pod względem dydaktycznym. Jej zaletą jest przede wszystkim układ i przejrzystość rozważań. W każdym rozdziale są zawarte pytania sprawdzające wraz z odpowiedziami, wykaz najważniejszych pojęć oraz liczne przykłady.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, prawa, matematyki w wyższych uczelniach różnych typów, słuchaczy szkół biznesu, a także uczestników kursów z dziedziny finansów. Jest on również bardzo przydatny dla dyrektorów i prezesów firm, którzy starają się dogłębnie i całościowo zrozumieć problematykę finansów.

 

Spis treści

Przedmowa
O Autorach
Wstęp

 
Część I. Finanse i system finansowy
Rozdział 1. Co to są finanse?
1.1. Definicja pojęcia finanse
1.2. Dlaczego należy studiować finanse?
1.3. Decyzje finansowe gospodarstw domowych
1.4. Decyzje finansowe podejmowane przez firmy
1.5. Formy organizacji gospodarczych
1.6. Oddzielenie sfery własności od sfery zarządzania
1.7. Cel zarządzania
1.8. Mechanizm rynkowy przejęcia
1.9. Rola specjalisty ds. finansowych w korporacji

Rozdział 2. System finansowy
2.1. Co to jest system finansowy?
2.2. Przepływ funduszy
2.3. Perspektywa funkcjonalna
2.4. Innowacje na rynku finansowym i jego niewidzialna ręka
2.5. Rynki finansowe
2.6. Wskaźniki rynku finansowego
2.7. Pośrednicy finansowi
2.8. Infrastruktura finansowa i przepisy prawa
2.9. Organizacje rządowe i pozarządowe

Rozdział 3. Interpretacja i prognozowanie sprawozdań finansowych
3.1. Funkcje sprawozdań finansowych
3.2. Przegląd sprawozdań finansowych
3.3. Wartości rynkowe a wartości księgowe
3.4. Rachunkowe a ekonomiczne cechy zysku
3.5. Zwrot dla akcjonariuszy a zwrot z kapitału własnego
3.6. Analiza z zastosowaniem wskaźników finansowych
3.7. Proces planowania finansowego
3.8. Konstruowanie modelu planowania finansowego
3.9. Rozwój i potrzeba finansowania zewnętrznego
3.10. Zarządzanie kapitałem obrotowym
3.11. Płynność i sporządzanie budżetu gotówkowego

Część II. Czas i alokacja środków
Rozdział 4. Wartość pieniądza w czasie i analiza zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych
4.1. Kapitalizacja
4.2. Częstotliwość kapitalizacji
4.3. Wartość bieżąca (zaktualizowana) oraz dyskontowanie
4.4. Alternatywne reguły wspomagające podejmowanie decyzji związanych ze zdyskontowanym przepływem środków pieniężnych
4.5. Złożone strumienie przepływu środków pieniężnych
4.6. Renty
4.7. Renty bezterminowe
4.8. Amortyzacja kredytu
4.9. Kursy walut i wartość pieniądza w czasie
4.10. Inflacja i analiza zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych
4.11. Podatki i decyzje inwestycyjne

Rozdział 5. Długofalowe planowanie finansowe
5.1. Model długofalowego cyklu oszczędzania
5.2. Ubezpieczenia społeczne
5.3. Odraczanie płacenia podatków przez uczestnictwo w dobrowolnych programach emerytalnych
5.4. Czy powinieneś zainwestować w swój status zawodowy?
5.5. Czy powinieneś kupować, czy wynajmować?

Rozdział 6. Analiza projektów inwestycyjnych
6.1. Charakter analizy projektu
6.2. Skąd pochodzą pomysły inwestycyjne?
6.3. Reguła inwestycyjna wartości bieżącej (zaktualizowanej) netto
6.4. Szacowana wielkość przepływów gotówkowych projektu
6.5. Koszt kapitału
6.6. Analiza wrażliwości przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego
6.7. Analiza projektów redukujących koszty
6.8. Projekty o różnym okresie użytkowania
6.9. Ranking projektów wzajemnie wykluczających się
6.10. Inflacja i budżetowanie kapitałowe

Część III. Modele wyceny
Rozdział 7. Zasady wyceny aktywów
7.1. Zależność między wartością składnika aktywów a jego ceną
7.2. Maksymalizacja wartości a decyzje finansowe
7.3. Prawo jednej ceny i arbitraż
7.4. Arbitraż i ceny aktywów finansowych
7.5. Stopy procentowe a prawo jednej ceny
7.6. Kursy wymiany walut a arbitraż trójstronny
7.7. Wycena aktywów z wykorzystaniem porównywalnych danych
7.8. Modele wyceny
7.9. Rachunkowe kryteria wartości aktywów i pasywów
7.10. Jak informacje ekonomiczne znajdują odzwierciedlenie w cenach papierów wartościowych
7.11. Hipoteza rynków efektywnych

Rozdział 8. Wycena przepływów środków pieniężnych o ustalonej wartości obligacje
8.1. Zastosowanie wzorów na wartość zaktualizowaną do wyceny przepływów gotówkowych o ustalonej wartości
8.2. Składnik podstawowy obligacje z kuponem zerowym
8.3. Obligacje kuponowe, dochód bieżący i stopa zwrotu w okresie do wykupu
8.4. Dlaczego obligacje o tym samym terminie wykupu mogą przynosić różne dochody?
8.5. Zachowanie cen obligacji w czasie

Rozdział 9. Wycena akcji zwykłych
9.1. Odczytywanie notowań akcji
9.2. Model zdyskontowanej dywidendy
9.3. Zysk i możliwości inwestycyjne
9.4. Ponowne rozważenie wskaźnika cena/zysk
9.5. Czy polityka wypłacania dywidend ma wpływ na stan posiadania akcjonariuszy?

Część IV. Zarządzanie ryzykiem i teoria portfela inwestycyjnego
Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem zarys ogólny
10.1. Czym jest ryzyko?
10.2. Ryzyko a decyzje gospodarcze
10.3. Proces zarządzania ryzykiem
10.4. Trzy wymiary transferu ryzyka
10.5. Transfer ryzyka a sprawne funkcjonowanie gospodarki
10.6. Instytucje zarządzające ryzykiem
10.7. Teoria portfelowa analiza ilościowa umożliwiająca optymalne zarządzanie ryzykiem
10.8. Rozkład prawdopodobieństwa zwrotów z portfela aktywów
10.9. Odchylenie standardowe jako miara ryzyka

Rozdział 11. Hedging, ubezpieczenie i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
11.1. Zastosowanie kontraktów terminowych typu forward i futures w zabezpieczaniu się przed ryzykiem w drodze hedgingu
11.2. Zastosowanie kontraktów swapowych w zabezpieczaniu się przed ryzykiem walutowym w drodze hedgingu
11.3. Zabezpieczenie przed ryzykiem deficytu przez dopasowanie aktywów do zobowiązań
11.4. Minimalizacja kosztów hedgingu
11.5. Ubezpieczenie a hedging
11.6. Podstawowe cechy kontraktów ubezpieczeniowych
11.7. Gwarancje finansowe
11.8. Górne i dolne granice stóp procentowych
11.9. Opcje jako forma ubezpieczenia
11.10. Zasada dywersyfikacji
11.11. Dywersyfikacja i koszt ubezpieczenia

Rozdział 12. Wybór portfela inwestycyjnego
12.1. Proces wyboru portfela osobistego
12.2. Równowaga między oczekiwanym zwrotem a ryzykiem
12.3. Efektywna dywersyfikacja z wieloma instrumentami ryzykownymi

Część V. Wycena papierów wartościowych
Rozdział 13. Model wyceny aktywów kapitałowych
13.1. Model wyceny aktywów kapitałowych (zarys)
13.2. Czynniki określające premię za ryzyko portfela rynkowego
13.3. Beta oraz premie za ryzyko z poszczególnych papierów wartościowych
13.4. Stosowanie CAPM przy wyborze portfela
13.5. Ocena wartości i dostosowanie stóp zwrotu
13.6. Modyfikacje i rozwiązania alternatywne do CAPM

Rozdział 14. Ceny kontraktów terminowych futures i forward
14.1. Różnice między kontraktami forward i futures
14.2. Funkcja ekonomiczna rynków futures
14.3. Rola graczy giełdowych (spekulantów)
14.4.Zależność między cenami towarów spot i futures
14.5. Czerpanie informacji z cen futures towarów
14.6. Parytet cen forward-spot dla złota
14.7. Finansowe kontrakty futures
14.8. Domniemana (implikowana) stopa wolna od ryzyka
14.9. Cena forward to nie prognoza przyszłej ceny spot
14.10. Związek parytetu cen forward-spot z wypłatami gotówkowymi
14.11. Domniemana (implikowana) wartość dywidendy
14.12. Zależność parytetu walut obcych
14.13. Rola oczekiwań w określaniu stóp wymiany walut

Rozdział 15. Opcje i roszczenia warunkowe
15.1. Jak funkcjonują opcje
15.2. Inwestowanie w opcje
15.3. Parytet opcji kupna-sprzedaży
15.4. Zmienność i ceny opcji
15.5. Dwustanowa (dwumianowa) kalkulacja cen opcji
15.6. Replikacja dynamiczna i model dwumianowy
15.7. Model BlackaScholesa
15.8. Zmienność implikowana
15.9. Gwarancje kredytowe
15.10. Inne zastosowania metody kalkulacji cen opcji

Część VI. Finanse korporacji
Rozdział 16. Struktura kapitałowa
16.1. Finansowanie wewnętrzne a finansowanie zewnętrzne
16.2. Finansowanie kapitałem własnym spółki
16.3. Finansowanie wierzytelnościami (długiem)
16.4. Nieistotność struktury kapitału w środowisku idealnym
16.5. Tworzenie wartości dzięki podejmowaniu decyzji finansowych
16.6. Redukowanie kosztów
16.7. Postępowanie w warunkach konfliktu interesów
16.8. Tworzenie nowych możliwości dla udziałowców zewnętrznych
16.9. Decyzje finansowe w praktyce

Rozdział 17. Finanse i strategia korporacji
17.1. Przejęcia i fuzje
17.2. Wydzielenie jednostek firm

Literatura
Słownik pojęć
IndeksRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.