Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1331305191.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

Inwestować można we wszystko, ale skutecznie pomnażać majątek udaje się tylko nielicznym. Kluczowym warunkiem sukcesu był i jest dobór narzędzi, które się zna i rozumie. Zapomina o tym zbyt wielu uczestników rynków finansowego i towarowego, poddających się panującym modom. W konsekwencji kupują na szczytach hossy i w panice pozbywają się walorów po niskich cenach, nierzadko przy tym płacąc podatki pomimo ponoszonych strat. Dotyczy to nie tylko klasycznego rynku akcji, ale nawet tak mało niegdyś dostępnych czy nawet nieistniejących instrumentów jak brylanty, fundusze ETF oraz REIT i uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

Skuteczne zarabianie na dynamicznie zmieniających się rynkach wymaga przede wszystkim zrozumienia siebie, a następnie zgłębienia wiedzy o konkretnych możliwościach. A nie jest to wcale łatwe. Rynki poszczególnych instrumentów inwestycyjnych wprawdzie są podobne, ale liczne konkretne aspekty ich funkcjonowania są odmienne. I właśnie zagadnieniom wybranych instrumentów i narzędzi inwestycyjnych poświęcona jest niniejsza książka.

 

Spis treści

WSTĘP

 

1. INWESTOWANIE W WARTOŚĆ (Marcin Terebelski)

1.1. Geneza i założenia value investing

1.1.1. Istota inwestowania w wartość

1.1.2. Twórca koncepcji inwestowania w wartość

1.1.3. Margines bezpieczeństwa

1.1.4. Nieefektywność rynku

1.1.5. Wybór spółki w świetle inwestowania w wartość

1.1.6. Reguły inwestowania w wartość

1.1.7. Inwestowanie w wartość - zalety i wady

 

1.2. Kryteria przyjęte w analizie

1.2.1. Wskaźnik cena/wartość księgowa

1.2.2. Założenia analizy

1.3. Analiza portfela inwestycyjnego

1.3.1. Wybór spółek

1.3.2. Wyniki analizy

1.4. Wnioski z analizy

1.5. Zakończenie

 

2. WERYFIKACJA STRATEGIIINWESTOWANIA W WARTOŚĆ NA RYNKU NEWCONNECT (Mariusz Doleszczak)

2.1. NewConnect - polski alternatywny system obrotu

2.2. Inwestowanie w wartość

2.2.1. Wskaźniki rynku kapitałowego

2.2.2. Wartość własna akcji

2.2.3. Strategia Grahama

2.3. Weryfikacja strategii Grahama

2.3.1. Weryfikacje strategii Grahama na giełdach w Stanach Zjednoczonych

2.3.2. Strategia Grahama na innych giełdach

2.3.3. Badanie Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z 2010 roku

2.3.4. Badanie dziennika ?Parkiet" na podstawie kryteriów zastosowanych przez AAII

2.3.5. Badanie dziennika ?Parkiet" z maja 2011 roku

2.4. Sprawdzenie skuteczności strategii Grahama na rynku NewConnect

2.4.1. Budowa portfela

2.4.2. Prezentacja wybranych spółek oraz osiągniętych wyników

2.4.3. Analiza portfela wraz z porównaniem go z benchmarkiem

2.5. Zakończenie

 

3. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH (Katarzyna Dudek)

3.1. Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych otwartych - zasady ogólne

3.2. Opodatkowanie dochodów od zysków kapitałowych w funduszach inwestycyjnych - odstępstwa od zasad ogólnych

3.2.1. Opodatkowanie osób zagranicznych

3.2.2. Indywidualne konta emerytalne

3.2.3. Pracownicze programy emerytalne

3.2.4. Zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszy

3.2.5. Dziedziczenie jednostek uczestnictwa

3.2.6. Zwrot kosztów pogrzebu

3.2.7. Zadysponowanie środkami po śmierci uczestnika przez osobę upoważnioną na wypadek śmierci

3.3. Zakończenie

 

4. EXCHANGE-TRADED FUNDS JAKO ALTERNATYWNE INWESTYCJE FINANSOWE (Łukasz Kiełbasa)

4.1. Wprowadzenie do funduszyexchange-traded funds

4.1.1. Charakterystyka funduszy exchange-traded funds

4.1.2. Historia rynku funduszy exchange-traded funds

4.1.3. Strategie inwestycyjne

4.1.4. Emisja oraz rynek wtórny exchange-traded funds

4.1.5. Wady i zalety inwestycji w fundusze exchange-traded funds

4.2. Fundusze exchange-traded funds w Polsce

4.2.1. Charakterystyka funduszu Lyxor ETFWIG20

4.2.2. Rynek funduszy exchange-traded funds w Polsce

4.3. Zakończenie

 

5. REITS - ISTOTA, CHARAKTERYSTYKA ORAZ DŁUGOTERMINOWA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO RYNKÓW AKCJI (Radosław Michaluk)

5.1. REITs - fundusze wspólnego inwestowania w nieruchomości

5.1.1. Fundusze nieruchomości - istota i charakterystyka

5.1.2. REITs jako fundusze nieruchomości - charakterystyka i ramy prawne działalności

5.1.3. Zalety REITs

5.1.4. Wady REITs

5.2. Efektywność długoterminowych inwestycji w REITs w odniesieniu do rynków akcji

5.2.1. Rentowność inwestycji w REITs w porównaniu z rynkami akcji na przykładzie Stanów Zjednoczonych

5.2.2. Rentowność rynku REITs w podziale na sektory

5.2.3. REITs jako instrument chroniący przed inflacją

5.2.4. REITs jako instrument chroniący przed skutkami kryzysu

5.3. Zakończenie

 

6. HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA JAKO PRZYKŁAD RYNKU ALTERNATYWNEGO (Łukasz Dębski)

6.1. Praktyczne aspekty handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

6.1.1. Zasady działania EUETS

6.1.2. Charakterystyka poszczególnych grup uczestników

6.1.3. Główne miejsca handlu oraz opis dostępnych instrumentów

6.1.4. Ceny EUAw latach ubiegłych i obecnie

6.1.5. Bariery wejścia na rynek

6.2. Przykład inwestowania na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla

6.2.1. Założenia symulacji

6.2.2. Przebieg inwestycji

6.2.3. Koszty inwestycji

6.2.4. Wynik inwestycji

6.3. Zakończenie

 

7. DIAMENTY JAKO PRZEDMIOT INWESTYCJI (Dariusz Jaworski)

7.1. Parametry oceny wartości diamentu - 4C

7.1.1. Waga

7.1.2. Kolor

7.1.3. Czystość

7.1.4. Szlif

7.2. Ceny diamentów

7.2.1. Historyczne ceny brylantów

7.2.2. Ceny diamentów o szlifach fantazyjnych

7.2.3. Cena diamentów o kolorze fantazyjnym

7.2.4. Cena rynkowa Rapaport a ceny w Polsce

7.3. Zakończenie

 

8. PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH A CECHY OSOBOWOŚCI INWESTORA (Grzegorz Moćko)

8.1. Podstawowe typy osobowości człowieka

8.1.1. Historia określania typów osobowości

8.1.2. Charakterystyka podstawowych typów osobowości

Sangwinik - najbardziej ustabilizowany typ charakteru

Melancholik - ciągłe dążenie do perfekcji i doskonałości

Choleryk - władca w osiąganiu wyznaczonych celów

Flegmatyk - spokój i równowaga

8.2. Charakterystyka wybranych instrumentów inwestycyjnych

8.2.1. Akcje

8.2.2. Obligacje

8.2.3. Depozyty bankowe

8.2.4. Złoto

8.2.5. Nieruchomości

8.3. Propozycje struktury portfeli inwestycji w zależności od typu osobowości

8.3.1. Portfel inwestycyjny sangwinika

8.3.2. Portfel inwestycyjny melancholika

8.3.3. Portfel inwestycyjny choleryka

8.3.4. Portfel inwestycyjny flegmatyka

8.3.5. Wpływ stresu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych obarczonych dużym ryzykiem dla wszystkich typów osobowości

8.4. Zakończenie

 

9. INWESTOWANIE OPARTE NA WSKAŹNIKACH MACD, TRD I ROC (Przemysław Tadla)

9.1. Wprowadzenie teoretyczne do wybranych wskaźników

9.1.1. Moving average convergence divergence

9.1.2. Trend deviation

9.1.3. Rate of change

9.2. Analiza wskaźników dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

9.2.1. Uzasadnienie doboru danych do analizy

9.2.2. Analiza wrażliwości poszczególnych wskaźników na zmianę długości okresu notowań akcji, na podstawie którego są obliczane

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika MACD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika TRD

Weryfikacja wrażliwości wskaźnika ROC

9.2.3. Weryfikacja poprawności generowanych sygnałów kupna albo

9.3. Zakończenie

Załącznik

 

10. WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WIELKOŚCIĄ POZYCJI JAKO DETERMINANTA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI W SPÓŁKI INDEKSU WIG20 W LATACH 2007-2009 (Zbigniew Wilczyński)

10.1. Ogólne założenia, zasady i kryteria przeprowadzonych badań

10.2. Badania najprostszych modeli inwestowania 100%, 50%, 10% kapitału

10.2.1. Model inwestowania 100% kapitału

10.2.2. Model inwestowania 50% kapitału

10.2.3. Model inwestowania 10% kapitału

10.3. Badania modeli zaawansowanych

10.3.1. Inwestowanie 10%, 20%, 30% kapitału na podstawie średnich

10.3.2. Inwestowanie przeciwstawne na podstawie średnich

10.3.3. Strategie martingale i antymartingale

10.3.4. Strategia Paroliego

10.3.5. Strategia D'Alemberta

10.3.6. Strategia Parleya

10.3.7. Strategia Fibonacciego

10.3.8. Strategia 1-3-2-6

10.3.9. Strategia 1-4-5

10.3.10. Wnioski cząstkowe

10.4. Pogłębione badania wybranych modeli inwestycyjnych

10.4.1. Wybrane strategie określania poziomu zlecenia stop

10.4.2. Stop nominalny

10.4.3. Stop oparty na zmienności

10.5. Zakończenie

 

11. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W ANALIZIE TECHNICZNEJ (Andrzej Banasiak)

11.1. Badanie 1: problem doboru sieci neuronowej do zadanego problemu

11.1.1. Teza badania

11.1.2. Opis badania

11.1.3. Rezultaty

11.1.4. Wnioski

11.2. Badanie 2: problem efektywności sieci neuronowej w analizie technicznej

11.2.1. Badana teza

11.2.2. Opis badania

11.2.3. Rezultaty

11.2.4. Wnioski

11.3. Badanie 3: problem efektywności sieci neuronowej w porównaniu z innymi metodami analizy technicznej

11.3.1. Badana teza

11.3.2. Opis badania

11.3.3. Rezultaty

Analiza wyników dla pierwszego aktywa - DJIA

Analiza wyników dla drugiego aktywa - USD/EUR

Analiza wyników dla trzeciego aktywa - ACNY

11.3.4. Ewolucja czasowa symulacji

11.4. Zakończenie

ZakończenieRECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.