Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1322494798.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Książka jest próba zwrócenia uwagi na konieczność stosowania w procesie doskonalenia jakości usług medycznych takich metod i narzędzi, które pozwolą na skwantyfikowanie wyników badań. Wyrażone w sposób liczbowy dałyby zarządzającym możliwość porównań w czasie. Jakość usługi medycznej przedstawione jest jako wartość mająca wiele wymiarów. Oceniać ją możemy w wielu płaszczyznach, np. procesów wewnętrznych, pacjentów, pracowników czy wyników finansowych.

Głównym celem autorów było zaproponowanie metodyki oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej. Proponowana metodyka po pewnych modyfikacjach ma uniwersalny charakter i może mieć zastosowanie we wszystkich podmiotach świadczących nie tylko usługi medyczne.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka procesów w opiece zdrowotnej

1.1. Pojęcia wprowadzające
   1.1.1. Zdrowie jako wartość bezcenna
   1.1.2. Ekonomika zdrowia jako nauka empiryczna
   1.1.3. Konflikty wartości w ochronie zdrowia
   1.1.4. Pomiar wyników pracy w zakładach opieki zdrowotnej
1.2. Specyfika rynku usług medycznych
   1.2.1. Sposoby definiowania usług
   1.2.2. Funkcje usług i ich charakterystyczne cechy
   1.2.3. Podmioty świadczące usługi medyczne
   1.2.4. Relacje pomiędzy uczestnikami rynku usług medycznych
   1.2.5. Systemy finansowania świadczeń zdrowotnych
1.3. Usługa medyczna jako produkt
   1.3.1. Produkt jako główna oferta rynkowa przedsiębiorstwa
   1.3.2. Struktura usługi medycznej
   1.3.3. Cechy usług medycznych
   1.3.4. Standaryzacja usług medycznych
1.4. Procesy występujące w placówkach opieki medycznej
   1.4.1. Specyficzne cechy procesów w usługach medycznych
   1.4.2. Procesy a struktura organizacyjna
   1.4.3. Przepływy zapotrzebowania na materiały i wyroby medyczne
   1.4.4. Przepływy informacji
   1.4.5. Integracja efektów działań w usługach medycznych

Rozdział 2. Teoretyczno-metodyczne aspekty oceny jakości procesów w usługach medycznych

2.1. Istota oceny jakości w usługach medycznych
   2.1.1. Jakość i jej sfery w usługach medycznych
   2.1.2. Zadowolony pacjent największą wartością zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej
   2.1.3. Kryteria oceny jakości usług medycznych
2.2. Mierniki i wskaźniki statystyczne stosowane w ocenie jakości procesów
   2.2.1. Projektowanie badania statystycznego
   2.2.2. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości. Miary położenia
   2.2.3. Miary zmienności
   2.2.4. Miary asymetrii
   2.2.5. Miary koncentracji
2.3. Analiza istniejących metod zarządzania pod kątem ich zastosowania do oceny jakości procesów w usługach medycznych
   2.3.1. Controlling
   2.3.2. Statystyczne sterowanie procesem – SPC
   2.3.3. Metody i narzędzia SPC
   2.3.4. Strategiczna karta wyników – BSC
   2.3.5. Metoda Six Sigma
   2.3.6. Analiza rodzajów błędów oraz ich skutków – FMEA
   2.3.7. Reorganizacja procesów – BPR
   2.3.8. Analiza porównawcza
   2.3.9. Servqual jako instrument pomiaru jakości usług
   2.3.10. Metoda Just in Time – JiT
   2.3.11. Systemy zarządzania jakością

Rozdział 3. Propozycja w zakresie metodyki oceny jakości procesów w usługach medycznych

3.1. Charakterystyka proponowanej metodyki oceny jakości
3.2. Procedura doboru wskaźników kwalitatywnych
   3.2.1. Merytoryczne metody doboru zmiennych jakościowych
   3.2.2. Konwencjonalne metody doboru zmiennych jakościowych
   3.2.3. Mierniki i wskaźniki kwalitatywne w ocenie jakości usług medycznych
3.3. Metody normalizacji zmiennych diagnostycznych
3.4. Karty kontrolne
3.5. Analiza zdolności procesu w aspekcie spełnienia wymagań
3.6. Analiza dynamiki zjawisk
3.6.1. Metody indeksowe
3.6.2. Analiza trendu
3.6.3. Analiza wahań okresowych
3.7. Warunki konieczne do wdrożenia proponowanej metodyki w placówkach opieki medycznej

Rozdział 4. Studium przypadku oceny jakości procesów w usługach medycznych

4.1. Procedura badawcza
4.2. Ogólna charakterystyka wybranych zakładów opieki zdrowotnej
   4.2.1. Cele i zadania
   4.2.2. Zasady organizacji pracy
   4.2.3. Analiza działalności
   4.2.4. Efekty restrukturyzacji
4.3. Dotychczasowe podejście wybranych zakładów opieki zdrowotnej do problematyki oceny jakości procesów w usługach medycznych
4.4. Egzemplifikacja metodyki oceny jakości procesów w usługach medycznych w wybranych jednostkach

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki


RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.