Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1315938435.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Książka przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące opodatkowania aportów w podatkach dochodowych, VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaprezentowane aspekty podatkowe dotyczą nie tylko samego wkładu niepieniężnego, ale również amortyzowania oraz sprzedaży przedmiotu wkładu, a także zbycia udziałów objętych w zamian za aport, ich umorzenia oraz likwidacji spółki, do której aport został wniesiony. Publikacja zawiera fragmenty interpretacji wydawanych w imieniu Ministra Finansów oraz orzeczeń sądów administracyjnych, głównie z lat 2010-2011. Książka odnosi się do kwestii praktycznych, przedstawia przykłady oraz prezentuje wybrane modele planowania podatkowego.

 

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Zarys aspektów prawnych

1.1. Aporty do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
1.2. Aporty do spółek akcyjnych
1.3. Wkłady niepieniężne do wybranych spółek osobowych
   1.3.1. Aporty do spółki jawnej
   1.3.2. Aporty do spółki komandytowej
   1.3.3. Aporty do spółki komandytowo-akcyjnej

Rozdział 2. Opodatkowanie aportów do spółek kapitałowych

2.1. Konsekwencje podatkowe dla podmiotu wnoszącego aport
   2.1.1. Przychód w związku z wniesieniem aportu
      2.1.1.1. Zasady ogólne dotyczące wysokości i daty powstania przychodu
      2.1.1.2. Źródło przychodu dla osób fizycznych
      2.1.1.3. Podwyższenie wartości nominalnej udziałów
      2.1.1.4. Szacowanie przychodu przez organy podatkowe
      2.1.1.5. Aport przedsiębiorstwa (ZCP)
      2.1.1.6. Przenoszenie zobowiązań związanych z aportem przedsiębiorstwa (ZCP)
      2.1.1.7. Aport udziałów
      2.1.1.8. Aport do zagranicznych spółek kapitałowych
      2.1.1.9. Aporty zagranicznych wspólników
   2.1.2. Koszty uzyskania przychodu w związku z aportem
      2.1.2.1. Aport środków trwałych i wnip
      2.1.2.2. Wniesienie udziałów
      2.1.2.3. Wniesienie innych składników majątkowych, w tym wierzytelności
      2.1.2.4. Aport składników majątku nabytych w wyniku likwidacji spółki osobowej
      2.1.2.5. Rozliczenie straty związanej z aportem w przypadku osób prawnych
      2.1.2.6. Rozliczenie straty związanej z aportem przez osoby fizyczne
      2.1.2.7. Brak kosztu uzyskania przychodu przy aporcie przedsiębiorstwa (ZCP)
      2.1.2.8. Zaliczenie do kosztu uzyskania przychodu pozostałych wydatków związanych z aportem
   2.1.3. Przychody i koszty podatkowe w dacie zbycia udziałów objętych w zamian za aport, ich umorzenia albo likwidacji spółki
      2.1.3.1. Przychód przy odpłatnym zbyciu udziałów objętych w zamian za aport
      2.1.3.2. Koszty podatkowe przy odpłatnym zbyciu udziałów objętych w zamian za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo (ZCP)
      2.1.3.3. Koszty podatkowe przy odpłatnym zbyciu udziałów objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową
      2.1.3.4. Koszty podatkowe przy odpłatnym zbyciu udziałów objętych w zamian za przedsiębiorstwo (ZCP)
      2.1.3.5. Koszty podatkowe przy odpłatnym zbyciu udziałów objętych za inne udziały
      2.1.3.6. Zbycie udziałów objętych w zamian za aport przez podmiot zagraniczny
      2.1.3.7. Zbycie udziałów objętych w zamian za aport przez polskiego rezydenta w zagranicznej spółce
      2.1.3.8. Umorzenie udziałów objętych w zamian za aport
      2.1.3.9. Likwidacja spółki kapitałowej
   2.1.4. Podatek VAT
      2.1.4.1. Kiedy podmiot wnoszący aport działa jako podatnik VAT
      2.1.4.2. Kwalifikacja aportów w podatku VAT
      2.1.4.3. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT
      2.1.4.4. Data powstania obowiązku podatkowego
      2.1.4.5. Aport wierzytelności
      2.1.4.6. Czy wartość aportu powinna uwzględniać podatek VAT, czy też podatek VAT powinien być rozliczony gotówką?
      2.1.4.7. Dokumentowanie aportu z punktu widzenia przepisów VAT
      2.1.4.8. Wyłączenie z VAT aportów przedsiębiorstwa (ZCP)
      2.1.4.9. Konsekwencje w VAT wniesienia aportu przed 1 grudnia 2008 r.
2.2. Konsekwencje podatkowe dla spółki otrzymującej aport
   2.2.1. Podatek dochodowy
      2.2.1.1. Brak opodatkowania wartości otrzymanego aportu
      2.2.1.2. Podstawa amortyzacji wniesionych aportem środków trwałych i wnip oraz koszt podatkowy przy ich odpłatnym zbyciu
      2.2.1.3. Koszt podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych (innych niż środki trwałe i wnip) otrzymanych aportem
      2.2.1.4. Amortyzacja środków trwałych i wnip wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa (ZCP) do 31 grudnia 2006 r.
      2.2.1.5. Kontynuowanie amortyzacji środków trwałych i wnip wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa (ZCP) od 1 stycznia 2007 r.
      2.2.1.6. Amortyzacja środków trwałych i wnip wniesionych aportem do 31 grudnia 2010 r. w ramach przedsiębiorstwa (ZCP)
         2.2.1.6.1. Wartość firmy
         2.2.1.6.2. Przykłady planowania podatkowego
         2.2.1.6.3. Odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych i wnip wniesionych w ramach przedsiębiorstwa (ZCP) przekazanej na kapitał zapasowy
      2.2.1.7. Zasady kontynuacji amortyzacji środków trwałych i wnip od 1 stycznia 2011 r.
      2.2.1.8. Koszt podatkowy przy odpłatnym zbyciu środków trwałych i wnip wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa lub zcp do 31 grudnia 2010 r.
      2.2.1.9. Koszt podatkowy przy zbyciu składników majątkowych (innych niż środki trwałe i wnip) wniesionych w ramach przedsiębiorstwa (ZCP) do 31 grudnia 2010 r.
      2.2.1.10. Koszt podatkowy przy odpłatnym zbyciu składników majątkowych wniesionych w ramach przedsiębiorstwa lub zcp od 1 stycznia 2011 r.
      2.2.1.11. Omówienie przepisów przejściowych
      2.2.1.12. Pozostałe wybrane aspekty związane z aportem przedsiębiorstwa lub zcp
         2.2.1.12.1. Otrzymanie należności i rozliczanie związanych z nimi różnic kursowych
         2.2.1.12.2. Zapłata zobowiązań, w tym odsetek i rozliczanie różnic kursowych od zobowiązań
         2.2.1.12.3. Kwalifikacja wydatków poniesionych w związku z podwyższeniem kapitału
   2.2.2. Podatek VAT
      2.2.2.1. Odliczenie i zwrot podatku VAT wykazanego na fakturze podmiotu wnoszącego aport
      2.2.2.2. Obowiązek korekty w związku z otrzymaniem aportem przedsiębiorstwa (ZCP)
   2.2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
      2.2.3.1. Zasady dotyczące opodatkowania pcc aportów
      2.2.3.2. Zaliczenie pcc do kosztów podatkowych spółki otrzymującej aport
      2.2.3.3. Wyłączenie od pcc aportu przedsiębiorstwa (ZCP)
      2.2.3.4. Wyłączenie z zakresu u.p.c.c. wymiany udziałów
   2.2.4. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podmiotu wnoszącego aport
      2.2.4.1. Zakres odpowiedzialności
      2.2.4.2. Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podmiotu wnoszącego aport

Rozdział 3. Aporty do spółek osobowych

3.1. Konsekwencje dla podmiotu wnoszącego aport
   3.1.1. Podatki dochodowe
      3.1.1.1. Brak przychodu w dacie aportu od 1 stycznia 2011 r.
      3.1.1.2. Regulacje prawne przed 1 stycznia 2011 r. i związane z nimi kontrowersje
      3.1.1.3. Czy zapłata VAT w związku z aportem stanowi przychód?
      3.1.1.4. Aporty do spółek osobowych za granicą
      3.1.1.5. Aporty zagranicznych wspólników do polskich spółek osobowych
      3.1.1.6. Brak możliwości rozpoznania kosztu podatkowego w związku z aportem
      3.1.1.7. Rozliczenie działalności spółki osobowej – zarys
      3.1.1.8. Amortyzacja środków trwałych i wnip wniesionych od 1 stycznia 2011 r.
      3.1.1.9. Koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątkowych wniesionych po 31 grudnia 2010 r.
      3.1.1.10. Wartość początkowa oraz koszt podatkowy przy zbyciu składników majątkowych wniesionych do 31 grudnia 2010 r.
      3.1.1.11. Wybrane przepisy przejściowe
      3.1.1.12. Zbycie praw, wystąpienie wspólnika oraz likwidacja spółki osobowej
         3.1.1.12.1. Zbycie praw
         3.1.1.12.2. Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej
         3.1.1.12.3. Likwidacja spółki osobowej
   3.1.2. Podatek VAT
      3.1.2.1. Podstawowe zasady
3.2. Konsekwencje dla spółki osobowej otrzymującej aport
   3.2.1. Podatek VAT
   3.2.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych


RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.