Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1315298950.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Ekonomia zdrowia, czyli nauka o alokacji zasobów w systemie opieki zdrowotnej, pozwala na zastosowanie ogólnych zasad ekonomii w procesie organizacji tego systemu oraz oceny efektywności jego funkcjonowania. Wszelkie działania sektora ochrony zdrowia można opisać za pomocą odpowiednich narzędzi ekonomicznych, pozwalających uwzględnić specyfikę tego sektora oraz rolę, jaką odgrywają w nim wszystkie strony procesu - pacjenci, świadczeniodawcy oraz płatnicy.
W publikacji zostały przedstawione wszystkie istotne tematy z zakresu ekonomii zdrowia, z odwołaniem do licznych przykładów - zarówno historycznych, jak i współczesnych.
Szczegółowo omówiono:
- podstawowe narzędzia ekonomiczne i statystyczne stosowane w ekonomii zdrowia,
- popyt oraz podaż w ochronie zdrowia,
- problem asymetrii informacji w ubezpieczeniach zdrowotnych,
- instytucje zapewniające świadczenia zdrowotne, w tym również organizacje non profit,
- specyfikę sektora opieki zdrowotnej, jak również rynku pracy służby zdrowia oraz przemysłu farmaceutycznego,
- przydatność modeli ekonomicznych przy analizie i zwalczaniu problemów społecznych, takich jak stosowanie używek czy epidemie.

W książce porównane zostały systemy ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych m.in. Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, co może stanowić dodatkowe źródło inspiracji dla Czytelników.

 

Wprowadzenie do wydania polskiego
str. 11

Wstęp
str. 17

Część I. Podstawowe narzędzia ekonomiczne
str. 25

Rozdział 1. Wprowadzenie
str. 27


Czym jest ekonomia zdrowia?
str. 28

Znaczenie ekonomii zdrowia
str. 31

Metody ekonomiczne i przykłady analizy
str. 41

Czy ekonomia ma zastosowanie w zdrowiu i opiece zdrowotnej?
str. 44

Czy opieka zdrowotna jest wyjątkowa?
str. 46

Wnioski
str. 51

Rozdział 2. Narzędzia mikroekonomiczne w ekonomii zdrowia
str. 58


Rzadkość dóbr oraz krzywa możliwości produkcyjnych
str. 59

Praktyczne aspekty popytu i podaży
str. 64

Funkcje i krzywe
str. 70

Teoria wyboru konsumenta: znaczenie krzywej popytu
str. 73

Popyt indywidualny i rynkowy
str. 79

Elastyczności
str. 80

Produkcja i podaż rynkowa
str. 83

Krzywa podaży przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
str. 92

Monopol i inne struktury rynkowe
str. 95

Straty dobrobytu
str. 97

Wnioski
str. 100

Rozdział 3. Narzędzia statystyczne w ekonomii zdrowia
str. 105


Weryfikacja hipotez
str. 106

Różnice średnich
str. 107

Analiza regresji
str. 115

Analiza przy wykorzystaniu regresji wielorakiej
str. 121

Wnioskowanie statystyczne w naukach ścisłych i w naukach społecznych
str. 126

Wnioski
str. 127

Rozdział 4. Efektywność ekonomiczna i analiza kosztów i korzyści
str. 133


Efektywność ekonomiczna
str. 134

Analiza kosztów i korzyści: informacje wstępne
str. 137

Analiza kosztów i korzyści: podstawowe zasady
str. 138

Ocenianie wartości ludzkiego życia
str. 148

Analiza kosztów i efektywności
str. 154

Analiza kosztów i użyteczności, wskaźniki QALY i DALY
str. 156

Dyskusja nad QALY: pochwały i krytyka
str. 158

Wnioski
str. 161

Aneks. Dyskontowanie
str. 167

Część II. Podaż i popyt
str. 169

Rozdział 5. Produkcja zdrowia
str. 171


Funkcja produkcji zdrowia
str. 171

Historyczna rola medycyny i opieki zdrowotnej
str. 175

Współczesna produkcja zdrowia
str. 185

Jak opieka zdrowotna wpływa na inne mierniki zdrowia?
str. 191

Rola kształcenia
str. 198

Wnioski
str. 200

Rozdział 6. Produkcja, koszty i technologia opieki zdrowotnej
str. 204


Produkcja i możliwości substytucji
str. 205

Koszty w teorii i praktyce
str. 212

Nieefektywność techniczna i alokacyjna
str. 223

Postęp techniczny i koszty
str. 230

Dyfuzja nowych technologii w opiece zdrowotnej
str. 235

Wnioski
str. 238

Rozdział 7. Popyt na kapitał zdrowotny
str. 243


Popyt na zdrowie
str. 243

Substytucja między pracą a odpoczynkiem
str. 247

Inwestycyjne i konsumpcyjne aspekty zdrowia
str. 251

Inwestycje w czasie
str. 252

Popyt na kapitał zdrowotny
str. 254

Zmiany stanu równowagi: wiek, płaca, wykształcenie i niepewność
str. 256

Analizy empiryczne z wykorzystaniem modelu Grossmana
str. 261

Wnioski.
str. 264

Rozdział 8. Popyt na ubezpieczenia zdrowotne oraz ich podaż
str. 269


Co to jest ubezpieczenie?
str. 270

Ryzyko i ubezpieczenie
str. 273

Popyt na ubezpieczenie
str. 278

Podaż ubezpieczenia
str. 282

Przypadek pokusy nadużycia (ryzyka moralnego)
str. 287

Ubezpieczenie zdrowotne i efektywna alokacja zasobów
str. 292

Efekty transferu dochodów w ubezpieczeniach
str. 301

Wnioski
str. 305

Rozdział 9. Teoria popytu oraz wyboru konsumenta
str. 310


Zastosowanie standardowego modelu ograniczenia budżetowego
str. 311

Dwie dodatkowe niecenowe determinanty zmian popytu - czas i koasekuracja
str. 318

Kwestie pomiaru popytu na opiekę zdrowotną
str. 324

Empiryczne miary elastyczności popytu
str. 328

Oddziaływania ubezpieczenia na zagregowane wydatki
str. 335

Inne zmienne wpływające na popyt
str. 336

Wnioski
str. 339

Część III. Informacja i rynki ubezpieczeń
str. 347

Rozdział 10. Asymetria informacji i pełnomocnictwo
str. 349


Przegląd zagadnień związanych z informacją
str. 350

Asymetria informacji
str. 351

Zastosowanie "reguły cytryn": ubezpieczenie zdrowotne
str. 357

Relacja pełnomocnictwa
str. 361

Informacja, ceny oraz jakość dla konsumenta
str. 362

Wnioski
str. 370

Rozdział 11. Organizacja rynków ubezpieczeń zdrowotnych
str. 375


Koszty działalności ubezpieczeniowej i zachowanie firm ubezpieczeniowych
str. 376

Zapewnianie ubezpieczenia zdrowotnego przez pracodawcę: kto za to płaci?
str. 379

Ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy oraz podaż pracy
str. 392

Rynek ubezpieczeń
str. 395

Osoby nieubezpieczone: ramy analityczne
str. 400

Postęp techniczny, wyższe koszty i inflacja
str. 414

Wnioski
str. 418

Rozdział 12. Zarządzana opieka zdrowotna
str. 424


Struktura organizacyjna zarządzanej opieki zdrowotnej
str. 426

Cechy ekonomiczne zarządzanej opieki zdrowotnej
str. 428

Tworzenie planów zarządzanej opieki zdrowotnej
str. 430

Rozwój i wzrost zarządzanej opieki: dlaczego trwało to tak długo?
str. 437

Modelowanie zarządzanej opieki zdrowotnej
str. 441

Czym wyróżnia się zarządzana opieka zdrowotna - rezultaty empiryczne
str. 450

Wzrost wydatków
str. 457

Efekty konkurencyjne
str. 459

Kontestowanie zarządzanej opieki zdrowotnej
str. 465

Wnioski
str. 469

Rozdział 13. Przedsiębiorstwa non profit
str. 475


Wprowadzenie do tematyki organizacji non profit
str. 476

Dlaczego istnieją organizacje non profit i dlaczego przeważają w opiece zdrowotnej
str. 476

Modele zachowania szpitali non profit
str. 487

Relatywna efektywność organizacji non profit a efektywność firm komercyjnych
str. 503

Wnioski
str. 509

Część IV. Najważniejsi gracze w sektorze opieki zdrowotnej
str. 515

Rozdział 14. Szpitale i opieka długoterminowa
str. 517


Historia i przegląd typów szpitali
str. 517

Wykorzystanie opieki szpitalnej i koszty szpitala
str. 523

Zamknięcia szpitali, fuzje oraz restrukturyzacja
str. 531

Jakość opieki
str. 534

Domy opieki pielęgniarskiej
str. 535

Hospicjum, domowa opieka zdrowotna, opieka nieformalna
str. 543

Wnioski
str. 546

Rozdział 15. Praktyka lekarska
str. 550


Model odniesienia praktyki lekarskiej
str. 551

Lekarz jako pełnomocnik a popyt pobudzany przez dostawców
str. 555

Dyfuzja informacji oraz odchylenia na niewielkim obszarze
str. 565

Inne kwestie związane z lekarzami i zagadki polityki
str. 573

Wnioski
str. 576

Rozdział 16. Rynki pracy w opiece zdrowotnej oraz szkolenie zawodowe
str. 580


Popyt na pracę i podaż pracy w opiece zdrowotnej
str. 580

Produktywność czynników wytwórczych i substytucja między czynnikami
str. 587

Dostępność siły roboczej w opiece zdrowotnej oraz znaczenie niedoborów
str. 590

Problemy kształcenia medycznego oraz kwestia kontroli
str. 601

Licencjonowanie i renty monopolowe
str. 609

Inne kwestie związane z pracą lekarza
str. 615

Wnioski
str. 618

Rozdział 17. Przemysł farmaceutyczny
str. 624


Struktura i regulacja
str. 628

Produkcja zdrowia i substytucyjność
str. 635

Ustalanie cen leków a zyski
str. 641

Prace badawczo-rozwojowe (B + R) a innowacje
str. 647

Ograniczanie kosztów
str. 652

Wnioski
str. 658

Część V. Ubezpieczenia społeczne
str. 665

Rozdział 18. Sprawiedliwość, efektywność i potrzeba
str. 667


Efektywność i rynki konkurencyjne
str. 668

Odchylenia od modelu konkurencyjności w sektorze opieki zdrowotnej
str. 676

Wspieranie konkurencyjności w sektorze opieki zdrowotnej
str. 678

Uzasadnienie efektywności ekonomicznej społecznego ubezpieczenia zdrowotnego
str. 680

Potrzeba a podział na podstawie potrzeby
str. 682

Sprawiedliwość horyzontalna a potrzeba
str. 692

Teorie sprawiedliwości społecznej
str. 695

Wnioski
str. 701

Rozdział 19. Interwencje rządu na rynkach opieki zdrowotnej
str. 705


Ekonomiczne przesłanki dla interwencji rządu
str. 706

Formy interwencji rządu
str. 713

Zaangażowanie rządu na rynkach opieki zdrowotnej
str. 717

Zawodność rządu
str. 723

Wnioski
str. 730

Rozdział 20. Regulacje rządowe: główne mechanizmy regulacji
str. 734


Czy prawa popytu i podaży mają zastosowanie w przypadku regulacji?
str. 734

Cele regulacji
str. 737

Regulacja sektora szpitalnego
str. 740

Finansowanie perspektywiczne
str. 745

Teoria konkurencji porównawczej i grupy powiązane diagnostycznie
str. 749

Finansowanie perspektywiczne: nowe dane
str. 764

Regulacja wynagrodzeń lekarzy
str. 766

Prawo antymonopolowe
str. 770

Wnioski
str. 780

Rozdział 21. Ubezpieczenia społeczne
str. 786


Polityka ubezpieczeń społecznych i programy socjalne
str. 787

Historyczne źródła ubezpieczeń społecznych
str. 790

Medicare i Medicaid w Stanach Zjednoczonych
str. 793

Ubezpieczenie publiczne a zdrowie
str. 814

Skutki programów Medicare i Medicaid
str. 818

Krytyka systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych
str. 831

Wnioski
str. 835

Rozdział 22. Porównanie systemów opieki zdrowotnej
str. 840


Współczesne systemy opieki zdrowotnej
str. 840

Narodowe programy zdrowotne: Wielka Brytania i Niemcy
str. 845

Kanadyjski system opieki zdrowotnej
str. 857

Różne systemy w ocenie opinii publicznej
str. 872

Różnice w wydatkach na opiekę zdrowotną w różnych krajach
str. 876

Wnioski
str. 881

Rozdział 23. Reforma systemu opieki zdrowotnej
str. 887

Cele reformy
str. 887

Zapewnienie dostępu do opieki
str. 892

Strategie konkurencyjne
str. 896

Reforma systemu zdrowia a konkurencyjność międzynarodowa
str. 909

Jakość opieki
str. 911

Wnioski
str. 914

Część VI. Tematy specjalne
str. 921

Rozdział 24. Ekonomiczne aspekty uzależnień
str. 923


Wprowadzenie do tematyki uzależnień
str. 924

Modele uzależnienia
str. 928

Uzasadnienia interwencji publicznej
str. 932

Ograniczanie reklamowania papierosów i alkoholu
str. 934

Podatki akcyzowe a konsumpcja papierosów i alkoholu
str. 940

Wnioski
str. 949

Rozdział 25. Epidemiologia a ekonomia: HIV/AIDS w Afryce
str. 952


Pojęcia stosowane w epidemiologii
str. 952

Epidemiologia ekonomiczna
str. 956

Studium przypadku: HIV/AIDS w Afryce
str. 964

Wnioski
str. 975

Słowniczek
str. 979

Bibliografia
str. 997

Indeks
str. 1057RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.