Ekonomia Prawo Marketing i reklama Biznes Matematyka Języki obce Wydawnictwo UTH
Strona główna Oferta Zamówienia specjalne Promocje Nowości Kontakt RegulaminWYSZUKIWARKA


 tytuł
autor
NEWSLETTER
TWÓJ KOSZYK


Produktów: 0
Wartość: 0,00 PLN
Twój koszyk


PANEL LOGOWANIAREJESTRACJA


Nie posiadasz jeszcze konta?
zarejestrujPROMOCJE/RABATY
PARTNERZY


Powrót


thumb_1308319033.jpg Dodaj recenzję
Dodaj do koszyka


Opis:

Niniejszy podręcznik zawiera istotną wiedzę o mechanizmach władzy, systemach politycznych i ich instytucjonalnych wykonawcach. W poszczególnych częściach omówiono teorię władzy i państwa, zagadnienie źródeł prawa i wybrane doktryny polityczne. Scharakteryzowano także instytucje władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, samorządu terytorialnego, tzw. trzeciej władzy - sądów i trybunałów oraz organów kontroli i ochrony prawa.

W opracowaniu zastosowano specyficzne podejście łączące metodę prawniczą z metodami politologicznymi. Ukazano wątpliwości teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem państwa i polityki. Zaprezentowano elementy krytyki rozwiązań instytucjonalnych, właściwych współczesnej praktyce politycznej.

Adresaci:
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów prawa, administracji, nauk politycznych i europeistyki. Ponadto może zainteresować wszystkich zajmujących się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie polityką.

 

Uwagi wstępne
str. 9

Część pierwsza
Teoria władzy
str. 13

Rozdział 1
Wokół pojęcia władzy
str. 15


1. Charakter i zakres zjawiska władzy
str. 15

2. Władza jako zjawisko polityczne
str. 22

3. Władza w organizacji państwowej
str. 23

Rozdział 2
Wykonywanie władzy
str. 26


1. Rządzenie a zarządzanie
str. 26

2. Legitymizacja władzy
str. 32

3. Polityka
str. 37

Literatura
str. 41

Część druga
Elementy teorii państwa
str. 43

Rozdział 1
O pojęciu i istocie państwa
str. 45


1. Państwo jako podmiot i przedmiot polityki
str. 45

2. O teoriach pochodzenia państwa
str. 49

3. O pojęciu państwa
str. 50

4. Cechy władzy w organizacji państwowej
str. 52

5. Cel i funkcje państwa
str. 62

6. Typ i forma państwa
str. 65

7. Państwo jednolite, federacyjne, konfederacja
str. 69

8. Formy demokratyczne i niedemokratyczne
str. 70

9. Systemy rządów
str. 80

10. Demokracja a demokratyczne państwo prawa
str. 91

Rozdział 2
Partie i systemy partyjne
str. 99


1. Istota i pojęcie partii
str. 99

2. Systemy partyjne
str. 102

3. Współczesny parlamentaryzm a partie polityczne i jednostka
str. 104

Literatura
str. 107

Część trzecia
Wybrane doktryny polityczne
str. 109

Rozdział 1
Podstawowe idee polityczne i prawne starożytności
str. 111


1. Władza polityczna i władza państwowa w myśli starożytnych Chin
str. 111

2. Myśl grecka, indyjska i rzymska o państwie i polityce
str. 113

3. Władza i państwo w wybranych doktrynach średniowiecza
str. 121

4. Myśl schyłku średniowiecza
str. 124

Rozdział 2
Państwo i prawo w nowożytnych doktrynach politycznych
str. 137


1. Władza w doktrynach politycznych renesansu
str. 137

2. Władza i państwo w myśli XVII wieku
str. 145

3. Władza i państwo w myśli oświeceniowej
str. 150

4. Władza i państwo w myśli politycznej XIX i XX wieku
str. 158

Literatura
str. 210

Część czwarta
Instytucje
str. 213

Rozdział 1
Władza ustawodawcza - Sejm i Senat
str. 215


1. Struktura i skład parlamentu
str. 215

2. Zasady przeprowadzania wyborów parlamentarnych
str. 216

3. Tryb i zasady funkcjonowania parlamentu
str. 221

4. Status prawny posłów i senatorów
str. 222

5. Organizacja wewnętrzna parlamentu
str. 226

6. Funkcje parlamentu
str. 232

Rozdział 2
Władza wykonawcza
str. 234


1. Prezydent Rzeczypospolitej
str. 234

1.1. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
str. 235

1.2. Zasady wyboru Prezydenta RP
str. 237

1.3. Akty urzędowe Prezydenta RP
str. 238

1.4. Kompetencje Prezydenta RP
str. 240

2. Rada Ministrów i administracja rządowa
str. 243

2.1. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
str. 243

2.2. Skład i organizacja Rady Ministrów
str. 245

2.3. Kompetencje Rady Ministrów
str. 249

2.4. Terenowe organy administracji rządowej
str. 249

Rozdział 3
Samorząd terytorialny
str. 252


1. Istota samorządu terytorialnego
str. 252

2. Samorząd gminny
str. 255

3. Samorząd powiatowy
str. 258

4. Samorząd województwa
str. 263

5. Nadzór nad samorządem terytorialnym
str. 267

Rozdział 4
Trzecia władza. Sądy i trybunały
str. 272


1. Istota sądownictwa
str. 272

2. Krajowa Rada Sądownictwa
str. 279

3. Sądy powszechne
str. 281

4. Sąd Najwyższy
str. 293

5. Sądy administracyjne
str. 300

6. Sądy wojskowe
str. 304

7. Trybunał Konstytucyjny
str. 306

8. Trybunał Stanu
str. 315

Rozdział 5
Kontrola państwowa i ochrona prawa
str. 318


1. Najwyższa Izba Kontroli
str. 318

2. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 320

3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
str. 323

Rozdział 6
Źródła prawa
str. 326


1. Teoretyczne problemy źródeł prawa
str. 326

2. Konstytucyjny system źródeł prawa
str. 327

2.1. Konstytucja
str. 329

2.2. Ustawa
str. 330

2.3. Rozporządzenie z mocą ustawy
str. 333

2.4. Ratyfikowana umowa międzynarodowa
str. 333

2.5. Rozporządzenie
str. 336

2.6. Akty prawa miejscowego
str. 337

2.7. Źródła prawa wewnętrznego
str. 342

2.8. Źródła prawa Unii Europejskiej
str. 343

Literatura
str. 349

Indeks osobowy
str. 353RECENZJE NASZYCH KLIENTÓWNie ma jeszcze żadnych recenzji.
Polityka prywatności
KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. na bieżąco aktualizuje i modyfikuje informacje zawarte na stronach internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach portalu. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, w części lub całości serwisu, bez uprzedzenia. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi osoba odwiedzająca serwis internetowy firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu. Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl są własnością innych firm, w serwisie www.ksiegarnia-akademicka.pl służą wyłącznie do celów promowania produktów, będących w ofercie firmy KSIĘGARNIA AKADEMICKA EKONOMIK S.C.